Bouwplannen verdelen buurtbewoners Hoekakker

Buurtbewoners van Hoekakker in Ekeren-Donk reageren verdeeld op de plannen om in het open gebied 542 woongelegenheden bij te bouwen, waaronder woonblokken tot vijf verdiepingen hoog. Volgens de huidige timing zal ten vroegste in het voorjaar van 2019 gestart worden met de bebouwing. Het nieuwe plan voor het gebied, 18 hectare tussen de Prinshoeveweg en de Gerardus Stijnenlaan, is een combinatie van een park (12 hectare) en woningen (6 hectare). Een nieuw park zien de buurtbewoners zitten maar het aantal woongelegenheden niet.

Sommige buurtbewoners vrezen inkijk in hun tuinen, wateroverlast en een verkeersinfarct. "Ekeren-Donk telt nu zo'n 3.000 woningen. Met 542 extra woningen is dit een uitbreiding met maar liefst 18 %. Dat zal natuurlijk ook leiden tot een verhoogde verkeersdruk en die is nu al groot. Het verkeer moet langs de Prinshoeveweg, een flessenhals." Met bouwblokken tot vijf verdiepingen hoog vrezen bewoners ook inkijk in hun tuinen.

Lees meer