Groei Leuven kan Brugge 17 miljoen kosten

NA VERLIES VAN 2,5 MILJOEN VOOR STADION DREIGT WEER FINANCIËLE DOMPER

Nadat Brugge eerder deze week al 2,5 miljoen euro Vlaams geld voor het stadiondossier misliep, dreigt de stad ook 17 miljoen euro minder te krijgen uit het Gemeentefonds. Daar kan de stad weinig aan doen: als Leuven de kaap van 100.000 inwoners overschrijdt, moet Brugge de koek verdelen. "Het decreet moet aangepast worden", zegt schepen van Financiën Boudewijn Laloo.

Vlaams volksvertegenwoordigers Rik Daems en Mercedes Van Volcem (Open Vld) konden de cijfers op de kop tikken. "Leuven zou 3,2 miljoen euro verliezen en Brugge zelfs 17 miljoen euro", berekenden ze. Het Gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse steden en gemeenten. De middelen worden onder de gemeenten verdeeld op grond van enkele maatstaven. Die liggen verankerd in een decreet. "Zo zit Brugge in de categorie van steden met een inwonersaantal tussen 100.000 en 200.000", zeggen Daems en Van Volcem. "Voorlopig is Brugge de enige stad in die categorie. Probleem is echter dat de kans reëel is dat Leuven op relatief korte termijn de kaap van 100.000 inwoners zal ronden. Leuven zou dan een categorie stijgen, maar zou daardoor zelf ook minder geld krijgen dan vandaag."

27.000 euro

Leuven telt vandaag 98.500 inwoners. Dat betekent dat de stad dus 'maar' 1.500 inwoners moet groeien, om de belangrijke grens te overschrijden. Met de studenten en de huidige asielproblematiek zou dat aantal wel eens snel kunnen bereikt worden. Daarom maken ze zich in Brugge zorgen. De stad kreeg voor de periode 2014-2019 zo'n 27.000 euro van het Gemeentefonds. "Daarmee zijn we eigenlijk al stiefmoederlijk behandeld, want steden boven de 200.000 inwoners zoals Gent en Antwerpen krijgen veel meer geld per inwoner dan Brugge", zegt schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V). "Nochtans kunnen we met dat geld mooie dingen doen. In het verleden zijn zo al mooie projecten gerealiseerd, zoals de tegemoetkomingen voor straat- en buurtfeesten, de leefbaarheid van de mensen die rond de haven wonen, het project van de fietskluizen in de binnenstad, Quartier Bricolé in de Langestraat waarbij jonge ontwerpers de kans krijgen hun werk te laten zien aan het grote publiek, de inrichting van de spoorwegbedding in Sint-Pieters die bijna klaar is en de Factor Club voor de jeugd op het Kraanplein."


Op vraag van de twee liberale politici belooft Vlaams minister Liesbet Homans (N-VA) kort op de bal te zullen spelen.

Gezond verstand

"Een eenvoudige wijziging van het decreet kan dit probleem vermijden", reageert Laloo, daarin bijgestaan door burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Alle voormalige Vlaamse regeerakkoorden gaven aan dat bij aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten, de ontvangsten uit dit gemeentefonds elk jaar minstens gelijk zou blijven om financiële mistoestanden te vermijden. Ik reken er daarom op dat de verantwoordelijke minister Homans en de Vlaamse parlementsleden goed beseffen dat de financiële evenwichten scheef worden getrokken als het decreet nu letterlijk zou gevolgd worden en dat het gezond verstand moet primeren. Al jaren wijzen wij op dit risico."

Lees meer