Axel Baerts is niet echt geliefd bij zijn personeel.
Foto RV Axel Baerts is niet echt geliefd bij zijn personeel.

"Al 61 klachten tegen politiechef"

AXEL BAERTS NOG MAAR SINDS MAART ACTIEF IN POLITIEZONE ZUID

Axel Baerts, directeur van de dienst interventies van de politiezone Zuid, ligt zwaar onder vuur. Er lopen al 61 klachten tegen de man. Momenteel wordt er een dossier voorbereid om aan Comité P over te dragen. Burgemeester Jean-Marc Ghyssels verklaart echter dat de problemen in de dienst ondertussen opgelost zijn.

De dienst interventies van de politiezone Zuid (Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis) telt zo'n 290 medewerkers. De nieuwe directeur van de afdeling Axel Baerts is allerminst onbesproken en is verre van populair bij het personeel. Alain Kestemont, lid van de politieraad, heeft al 61 klachten ontvangen tegen de man die sinds maart het diensthoofd dat op zwangerschapsverlof is vervangt. "Veel mensen klagen dat ze hun motivatie verliezen sinds hij er is. Anderen spreken van toenemende stress door zijn aanpak. Zo zou hij hen publiekelijk vernederen en legt hij constante druk bij zijn agenten. Iemand die bijvoorbeeld ook maar een minuut te lang middagpauze neemt, wordt meteen op de vingers getikt. In de huidige context met de stress van mogelijke aanslagen en verhoogde waakzaamheid kunnen zij nog een extra stressfactor wel missen", aldus Kestemont.

Comité P

Vele agenten vinden dat Baerts niet op post kan blijven volgens Kestemont. Daarom bereidt hij een dossier voor Comité P voor. Eind september zal er eerst nog een basisoverlegcomité plaatsvinden. De directie van de zone heeft ook al voor extra toezicht gezorgd. "Maar ook dat bracht geen oplossing. Er zullen dus verdere stappen genomen moeten worden", besluit Kestemont.


De politievakbond NSVP is op de hoogte van de moeilijkheden op de dienst. "Als de problemen zich opstapelen en als dat het werk is van slechts één persoon, is het logisch dat er maatregelen genomen worden", aldus Mario Thys van politievakbond NSPV. "Baerts werkte eerder al bij de politiezone West en ook daar waren er problemen. Het is nu aan de burgemeester en de korpschef om de juiste beslissing te nemen."


Burgemeester en voorzitter van het politiecollege Jean-Marc Ghyssels nuanceert het verhaal. "Er is nooit een officiële klacht ingediend. Wel vingen we op dat het contact tussen Baerts en sommige agenten niet optimaal was en dat hem een gebrek aan empathie werd verweten. Andere klachten waren ongegrond. Zo waren er problemen met de laksheid tijdens de middagpauzes, die Baerts in opdracht van de korpschef heeft moeten oplossen. Dat was een reëel probleem en hebben we proberen op te lossen om de dienst beter te laten functioneren. Daarnaast hebben we ook een vertrouwenspersoon in dienst genomen waar de agenten zich tot kunnen wenden en heeft de korpschef een onderhoud gehad met de verschillende medewerkers."

Voorganger keert terug

Begin augustus vond er een nieuwe ontmoeting tussen de korpschef, burgemeester Ghyssels en de vakbonden plaats. "Uit die ontmoeting bleek dat er ook geen nieuwe klachten waren opgedoken en dat iedereen de competenties van Baerts erkent. Eind september zal de voorganger van Baerts ook terugkomen en zullen die twee samenwerken. Zo hopen we dat het contact met de medewerkers weer verbetert", besluit Ghyssels.

Lees meer