Foto M.Mariën

Bewoners blij met vernieuwde Wetstraat

In Damme heeft het stadsbestuur de vernieuwde Weststraat en Vierscharestraat officieel geopend. Vooral de opening van de Weststraat, de verbindingsweg tussen Vivenkapelle en Moerkerke, was een opluchting voor de omwonenden. "We investeerden 2,5 miljoen euro in de vernieuwing van de 2,8 kilometer lange Weststraat. Tijdens de 13 maanden werk werden de riolering vernieuwd, de grachten her en der verlegd, verkeersgeleiders aangebracht en het meest in het oog springend, het fietspad over de hele lengte verhoogd en veiliger gemaakt", zei burgemeester Joachim Coens (CD&V).


(MMB)

Lees meer