Het gemeentebestuur wil het huidige gemeentehuis renoveren en uitbreiden.
Foto Gudrun Steen Het gemeentebestuur wil het huidige gemeentehuis renoveren en uitbreiden.

Heibel over uitbreiding gemeentehuis

VOLGENS OPPOSITIE IS 7 MILJOEN TÉ DUUR EN KAN HET ANDERS

De meerderheid heeft in een besloten vergadering de uitbreiding van het gemeentehuis voorgesteld. Een project van 7 miljoen euro. Volgens de oppositie kan het anders en goedkoper. "We mogen zo'n belangrijk project niet snel door de strot van de kiezer duwen", aldus N-VA.

De verkiezingskoorts in De Panne stijgt. Eerst was er discussie of oppositiepartij ACT!E nu wel of niet de uitnodiging had gekregen voor de besloten vergadering over het toekomstige gemeentehuis. Nu zijn de politieke fracties het oneens over de inplanting van dat gemeentehuis.


"Er ligt een plan van 7 miljoen euro op tafel om het gemeentehuis te renoveren en uit te breiden. Van inspraak is opnieuw geen sprake", stelt ACT!E-lijsttrekker Wim Janssens. "Wij hebben een goedkoper alternatief: een polyvalente nieuwbouw op de helft van het Koningsplein. De ruimte die vrijkomt op de site van het huidige gemeentehuis kan verkocht worden voor een woonzorgproject. Met de opbrengst van die verkoop kunnen we de nieuwbouw grotendeels betalen. Zo zou het ons de helft minder kosten. Als het kan zouden we onder het gemeentehuis in de Zeelaan een rotatieparking aanleggen. De lokale handel zou er wel bij varen. Bovendien zit er in het huidige gemeentehuis asbest. Het is onverantwoord dat te verwijderen terwijl het personeel er blijft werken. De dient Toerisme zouden we in een nieuw kantoor dichter bij zee huisvesten."

Prioriteiten

Ook Cindy Verbrugge (N-VA) mist visie. "Een herinrichting van het gemeentehuis hoeft zoveel niet te kosten. Er zijn andere prioriteiten, zoals de gladde en oneffen voetpaden in de Zeelaan. Bovendien moeten we eerst nadenken over het gebruik van de huidige openbare gebouwen, zoals De Boare of de Scharbiellie. Ook met mobiliteit is geen rekening gehouden. We mogen zo'n belangrijk project niet snel door de strot van de kiezer duwen."

Asbest

Burgemeester Ann Vanheste (DAS) verdedigt het toekomstplan. "We willen het gemeentehuis herinrichten en uitbreiden zodat de gemeentediensten en de OCMW-diensten comfortabel kunnen werken. De toeristische dienst verhuizen we niet. Een nieuwbouw op het Koningsplein hebben we overwogen, maar dat was te duur. Bovendien willen we daar een ondergrondse parking realiseren in combinatie met een bovengronds privaat project, zodat we de kostprijs kunnen drukken. Er zit inderdaad asbest in onder meer de vloer van de dienst bevolking, maar de kosten om dat asbest te verwijderen zitten in ons budget ingerekend. Eind dit jaar moet het definitieve plan klaar zijn. Het is dan aan de nieuwe bewindsploeg om te beslissen. Als het van mij afhangt beginnen we volgend jaar met de werken."

Lees meer