De sociale woonblokken in de Arenawijk.
Foto Laenen De sociale woonblokken in de Arenawijk.

Deel Braamblokken gaat tegen de grond

AFBRAAK EN RENOVATIE SOCIALE WONINGEN MOET ARENAWIJK BOOST GEVEN

De stad heeft een heel masterplan klaar voor de Arenawijk. 148 sociale woningen gaan tegen de grond en worden opnieuw opgetrokken, 322 blijven bestaan en worden gerenoveerd, en er komt een nieuw aanbod aan betaalbare woningen. "Hiermee geven we een nieuwe boost aan een uitgeleefde wijk", vertelt burgemeester Bart De Wever.

Het zal nog wel een tijdje duren maar het bestuur heeft de eerste stappen gezet in een nieuw masterplan voor de Arenawijk. En misschien ook geen dag te vroeg want sommige van de zogenaamde 'Braamblokken' zijn dringend aan vernieuwing toe. "Deze blokken zijn echt op, afgeleefd. Sommige hebben nog erfgoedwaarde en die willen zo goed mogelijk bewaren, andere hebben absoluut geen meerwaarde en die kunnen we beter gewoon afbreken", vertelt Bart De Wever.


In totaal heeft Woonhaven er nu 470 sociale woningen staan, die ook nog bijna allemaal bewoond zijn. Daarvan worden er 148 afgebroken, vooral de noordelijke zijde. De zuidelijke kant blijft dan bestaan en ook de verschillende torentjes in de wijk blijven behouden. "Het saldo willen we behouden, er zullen op het einde van de rit opnieuw 470 woningen zijn. In sommige woningen betaal je nu meer aan verwarmingskosten dan aan huur, ze zijn niet meer van deze tijd. Om dit te kunnen realiseren heeft Woonhaven de gronden overgedragen aan AG Vespa, zelf kan de sociale huisvestingsmaatschappij die kost niet dragen", zegt voorzitter van Woonhaven, Fons Duchateau.


"Behalve de sociale woningen willen we hier ook een aantal betaalbare woningen realiseren. Zonder dat de wijk te dichtbevolkt wordt, alles moet mooi verspreid zijn. Dat willen we realiseren door samen te werken met private grondeigenaren om de wijk een stukje uit te breiden. Zo zouden we in een binnengebied ook een aantal sociale en betaalbare woningen kunnen realiseren."

Zwembad

Momenteel zijn er twee grote ijkpunten: het zwembad en de sporthal. De grote kenmerkende sporthal zal blijven en waarschijnlijk ook opgekalefaterd worden. Het zwembad, zoals eerder al aangekondigd, verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe sporthal.


Daarnaast moeten ook de parkeerpleintjes verdwijnen. "Vroeger was het mode om dergelijke pleinen aan te leggen om te parkeren maar we gaan in het nieuw ontwerp alle parkeerplaatsen inpandig maken. Zo worden de pleinen terug pleinen en is er plaats voor fietsers en voetgangers. Daarnaast moet ook de groene ruimte beter benut worden. Nu is die er wel achter de sporthal maar weinig mensen maken er echt gebruik van en het is ook onoverzichtelijk ingedeeld. Het gemeenschapsonderwijs dat hier momenteel ook nog in containerklassen zit, zal op deze manier ook zijn plaats krijgen", benadrukt De Wever.


Het masterplan wordt de komende twee jaar voorbereid. Dan pas kunnen de werkzaamheden starten. Ondertussen licht Woonhaven zijn bewoners in over de plannen.

Lees meer