3 Pastoor Poels, beter bekend onder zijn bijnaam 'Poelske'.
Baert Marc Pastoor Poels, beter bekend onder zijn bijnaam 'Poelske'.

Diest neemt afscheid van pastoor Poelske

ALS EERBETOON WORDEN VERJARINGSFEESTEN OMGEDOOPT TOT POELSKESFEESTEN

In de Sint-Jan Berchmanskerk hebben honderden mensen afscheid genomen van hun geliefde pastoor 'Poelske' (87). Bij de plechtigheid was duidelijk welke invloed 'Poelske' had op de wijk. "De parochie zal niet meer hetzelfde zijn", is iedereen het erover eens. "We zijn onze herder verloren." Als eerbetoon zullen de verjaringsfeesten, die hij jarenlang op poten zette, volgend jaar onder de naam 'Poelskesfeesten' plaatsvinden.

"Dit is een moment van pijn en verlies voor deze gemeenschap", opent deken Felix Van Meerbergen de viering. "Pastoor Poels hield van deze parochie, van de mensen. Dit is zijn kerk, die hij eigenhandig gebouwd heeft. Hier heeft hij honderden mensen gedoopt, begraven, vieringen voorgegaan en gepreekt. En hier nemen we vandaag afscheid van hem." Op de kist van Jozef Poels werden voorwerpen neergelegd, die belangrijk waren voor hem: een kruis, de bijbel, een priesterstola en een kelk. Dat laatste item werd naar voor gebracht door zuster Rosa, die jarenlang aan de zijde van 'Poelske' stond.


"Een dag voor de dood van pastoor Poels, deed paus Franciscus een opmerkelijke uitspraak: een priester moet meer lijken op Don Camillo", aldus de deken. "Misschien had hij beter gezegd: 'een priester moet meer lijken op 'Poelske'. Pastoor Poels was iemand die dicht bij de mensen leefde, zoals een herder die de geur van de schapen had, omdat hij dicht bij de schapen leefde. Verhalen over de man zijn legio. Hij had een onfeilbaar geheugen. Zo kende hij nog de namen van de leiders van de Chiro waar hij pastoor van was, van de leerlingen aan wie hij les gegeven heeft in het Sint-Jan Berchmanscollege en de monitoren van speelpleinwerking Dassenaarde, waar hij de bezieler van was."

3 Deken Felix Van Meerbergen geeft zijn speech.
Baert Marc Deken Felix Van Meerbergen geeft zijn speech.

Beste pastoor

"Poels had wel iets weg van Don Camillo", bedacht Van Meerbergen zich. "Hij wilde zijn schapen bij elkaar houden. Hij wilde de beste parochie hebben en de beste pastoor zijn." De deken heeft vele mooie herinneringen aan pastoor Poels. "Ik weet nog dat de voetbalploeg van zijn wijk in mijn dorp kwamen spelen. Hij werd toen door de scheidsrechter van het veld gegooid, omdat hij te hard riep. Zo kwam hij ook op voor àlle mensen van zijn parochie." Het was in 2013 wel duidelijk dat niemand aan zijn parochie mocht komen, toen een dief de inhoud van het offerblok wilde stelen. "Ik heb hem een vuistslag gegeven", vertelde 'Poelske' aan onze krant. "Daarna heb ik wel enkele slagen moeten incasseren. Zo sterk als 40 jaar geleden ben ik niet meer."


Burgemeester Jan Laurys bezocht Poelske nog voor de viering van 60 jaar priesterschap. "Hij zei dat hij voelde dat hij ging sterven. Maar hij stelde me gerust dat hij niet bang was om te gaan. Hij liet me foto's zien van zijn leven. 'Poelske' was een gedreven man, in alles wat hij deed. Hij kon ook koppig zijn en had zijn principes. Hij zei altijd zijn gedacht, maar nooit liet hij iemand vallen. Hij kon mensen motiveren en was een echte werker op Gods akker."


Pastoor Poels werd na de viering naar zijn geboortedorp gebracht, waar zijn familie woont, Erps-Kwerps. "Bedankt familie van 'Poelske' om hem al die jaren aan ons te geven", aldus Van Meerbergen. De viering werd afgesloten met een applaus voor 'Poelske'.

3 Zuster Rosa neemt afscheid van pastoor Poels.
Baert Marc Zuster Rosa neemt afscheid van pastoor Poels.

Lees meer