De Grote Markt van Diksmuide.
Benny Proot De Grote Markt van Diksmuide.

5 handtekeningen te kort: geen referendum

DIKSMUIDE - Met amper vijf handtekeningen te weinig ziet de Diksmuidse oppositiepartij Idee 2006 haar referendum over het parkeerbeleid in het water vallen. De meerderheid stelt volgende week wel zijn vernieuwd parkeerbeleid voor en zal rekening houden met de opmerkingen. De blauwe zone wordt aangepast. "Eén uur blauwe zone op de Grote Markt was een inschattingsfout", geeft schepen Kurt Vanlerberghe toe.

Het nieuwe parkeerbeleid is sinds september van kracht in het centrum van Diksmuide. Op de Grote Markt en in een paar centrumstraten mag je één uur parkeren, daarbuiten twee uur. Wie langer wil parkeren, kan zijn wagen kwijt op de nieuwe parking Beerstblote, bij het station of in de Fabriekstraat. Die veranderingen brachten een storm van kritiek op gang.


In de wandelgangen wordt intussen gefluisterd dat de blauwe zone overal twee uur zou worden, en in de zone bij het cultuur- en dienstencentrum vier uur. Noch burgemeester Lies Laridon (CD&V), noch schepen Vanlerberghe willen dat bevestigen. "Volgende week stellen we ons vernieuwd parkeerplan voor. Wat in de wandelgangen wordt gezegd, klopt niet, maar het is te vroeg om al meer informatie te geven", reageert mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). "Dat we een inschattingsfout hebben gemaakt door één uur blauwe zone in te voeren, wil ik toegeven. We zullen de blauwe zone dus aanpassen. Extra centrumparking zie ik op korte termijn niet haalbaar. Onder de Boterhalle, zoals Idee 2006 aanhaalt, kan niet volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed. Onder de Grote Markt, wat N-VA voorstelt, is te duur. We overleggen met spoornetbeheerder Infrabel om grond bij het station, aan de kant van het centrum, als parking te mogen gebruiken. Maar het perceel wordt nog niet vrijgegeven. Als het zwembad verhuisd is naar De Pluimen, biedt die site mogelijkheden. We kunnen ook een publieke parking creëren bij het immobiliënproject op de site van de oude jongensschool, als we daarover een akkoord bereiken met de ontwikkelaar." Burgemeester Lies Laridon vult aan: "We behouden het gratis parkeren en op het nieuwe Marktplein zullen nog 101 ruime parkeerplaatsen ingericht worden."


Idee 2006 wilde de burgers laten spreken door een referendum te organiseren. De partij verzamelde 3.270 handtekeningen, maar na controle blijkt dat er slechts 2.995 rechtsgeldig zijn. Het schepencollege verwees het referendum naar de vuilnisbak, omdat er voor gemeenten tussen de 15.000 en 30.000 inwoners - zoals Diksmuide dus - 3.000 handtekeningen nodig zijn.

In beroep?

Idee 2006 gooit de handdoek nog niet in de ring. "We komen volgende week donderdag samen om te beslissen wat we doen. We kunnen beroep aantekenen bij de provincie of het ministerie van Binnenlandse Zaken, of nog eens de boer op gaan. Persoonlijk zou ik voor dat laatste kiezen, al was het maar uit respect voor de meer dan 3.000 mensen die hun handtekening hebben gezet. Dan zouden we onze vraag ruimer stellen en ook de blauwe zone meenemen", laat raadslid Marc Deprez (Idee 2006) weten. "Het enige wat we willen, is een alternatief in het centrum waar je langer kan parkeren", benadrukt partijgenoot Jan Van Acker. "Deze meerderheid duldt geen inspraak, zo blijkt", besluit Katleen Winne.

Soepele controle

Dat betwist Kurt Vanlerberghe: "We vertrokken met een blanco blad en zowel de burgers als de politici konden hun mening kwijt. Idee 2006 had moeten weten dat dubbele handtekeningen niet meetellen, want daarop liep het vooral fout", stelt Vanlerberghe. "We zijn nog soepel geweest bij de controle", pikt burgemeester Laridon in. "Roepnamen en verkeerde adressen hebben we nog aanvaard en de handtekeningen hebben we niet gecontroleerd. Dat er slechts vijf handtekeningen te kort zijn, is puur toeval."

Stad PAST wel blauwe zone Grote Markt aan

Lees meer