Burgemeester Lies Laridon en schepenen Marc Deprez, Gaby Verstraete, Martin Obin, Jan Van Acker en Marc De Keyrel. Katleen Winne is gemeenteraadsvoorzitter.
Gudrun Steen Burgemeester Lies Laridon en schepenen Marc Deprez, Gaby Verstraete, Martin Obin, Jan Van Acker en Marc De Keyrel. Katleen Winne is gemeenteraadsvoorzitter.

De bevoegdheden zijn verdeeld in Diksmuide

Op verkiezingsavond was het al bekend dat CD&V en Idee Diksmuide een coalitie zouden aangaan.

Met een krappe meerderheid van 13 op 25 zetels zullen ze hun beleid voeren. Lies Laridon (CD&V) blijft burgemeester en is ook bevoegd voor onder meer lokale economie, toerisme, mobiliteit en citymarketing. Eerste schepen is Marc Deprez (Idee Diksmuide) die ruimtelijke ordening, openbare werken en dorpenparticipatie in zijn portefeuille heeft. Marc De Keyrel (CD&V) behoudt zijn bevoegdheden grotendeels en krijgt er gebouwenbeheer en dienstverlening bij.


Ook Martin Obin (CD&V) heeft dezelfde verantwoordelijkheden met de nieuwe afzonderlijke bevoegdheid fietspaden erbij. Nieuw gezicht Gaby Verstraete (CD&V) wordt schepen van financiën, senioren, huisvesting en noord-zuidbeleid. Jan Van Acker (Idee Diksmuide) is bevoegd voor sociale zaken, volksgezondheid en cultuur en erfgoed. Tot slot zal Katleen Winne (Idee Diksmuide) de gemeenteraad voorzitten.

Onbestuurbaarheid

N-VA heeft zijn bedenkingen bij de coalitie. "Op Halloween maakte de coalitie zijn bevoegdheden bekend maar het spook van onbestuurbaarheid zal door de krappe meerderheid nooit veraf zijn", stelt Koen Coupillie. "Dat Idee Diksmuide, die slechts 1,6 procent kleiner is dan CD&V, zo plat op de buik ging voor CD&V kan niemand begrijpen. De enige logische coalitie was die tussen CD&V, N-VA en Idee." (GUS)

Lees meer