N-VA niet akkoord met fietsstraat

De Diksmuidse oppositiepartij N-VA keurde de fietsstraat in de Grote en Kleine Dijk in het centrum niet goed. "Zo'n initiatief hoort daar niet thuis", stelde Jürgen Van Collie (N-VA). "Langs die weg kan je vanaf de Oostendestraat naar de nieuwe randparking Beerstblote rijden. In een fietsstraat hebben de fietsers voorrang en moeten automobilisten erachter rijden. Dat zal ongetwijfeld verkeersagressie in de hand werken. Een fietsstraat is meer op zijn plaats in de minder drukke Kwadestraat." Mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) benadrukte dat de fietsstraat in de Grote en Kleine Dijk, de eerste in de stad trouwens, deel uitmaakt van het circulatieplan. "Het zal het sluipverkeer daar ontmoedigen", stelde hij. Verder keurde de N-VA de zone 30 tussen de Galileistraat en het kruispunt Stragier niet goed. "Alleen een snelheidsbeperking is onvoldoende", motiveerde Van Collie de tegenstem. "Het verhoog bij het Vrijheidsplein moet weg, de vijf zebrapaden die nu op dat stuk geschilderd zijn moet geheroriënteerd worden en wanneer je van het postkantoor het centrum wil inrijden is het zicht belemmerd door parkerende wagens. Katleen Winne (Idee 2006) pleitte dan weer voor dynamische zone 30-borden. "Het is niet nodig dat er 's nacht met die lage snelheid wordt gereden." (GUS)

Lees meer