Oppositie bezorgd om naleven geluidsnormen

Zowel Katleen Winne (Idee 2006), als Bert Laridon (N-VA) uitten tijdens de Diksmuidse gemeenteraad hun bezorgdheid over het naleven van de geluidsnormen. Bevoegde schepen Marc De Keyrel (CD&V) liet weten dat er een infoavond voor de horeca gepland is. "We willen daarmee de uitbaters overtuigen dat preventie gehoorschade kan vermijden. De diensten Milieu, Duurzaamheid, Cultuur en Communicatie zullen die avond uitwerken. Ik wil niet onmiddellijk oproepen tot controle, maar integendeel de horeca ondersteunen en overtuigen om te voldoen aan de geluidsnormen opgelegd door Vlarem. Bovendien heeft de politiezone Polder een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin staat dat twee toezichthoudende politie-inspecteurs die Vlarem-wetgeving controleren." (GUS)

Lees meer