Oppositie wil verder onderzoek voor ondergronds parkeren

De oppositiepartij N-VA en Idee 2006 vroegen tijdens de Diksmuidse gemeenteraad extra onderzoek naar de haalbaarheid van ondergronds parkeren in het stadscentrum. Ze deden dat na de voorstelling van de mobiliteitsstudie. Meerderheidspartijen sp.a-open en CD&V vinden een ondergrondse parking onder de Grote Markt niet haalbaar. Uit de studie blijkt dat er met één bouwlaag onder de Grote Markt een 150-tal extra parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. De kostprijs van een ondergrondse parking wordt geraamd op tien miljoen euro. "Een publiek private samenwerking is misschien haalbaar. Er moet een overleg komen met de horeca en middenstand rond de Grote Markt", deelde Bart Verbrugghe (N-VA) mee. Katleen Winne (Idee 2006) trad hem bij. "Ook de site van de Boterhalle bij de Grote Markt biedt mogelijkheden." Onafhankelijk raadslid Mieke Vanrobaeys was geen voorstander van een ondergrondse parking. Schepen Eric De Keyser (sp.a-open) vreest dat de parkeerdruk in de woonwijken zal toenemen als betalend parkeren zou ingevoerd worden in het centrum . (GUS)

Lees meer