Bouwvergunning tweede spoortoegang Oude Landen vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwaanvraag voor een tweede spoortoegang aan de Oude Landen in Ekeren vernietigd. Dat betekent niet dat het project, met een totale kostprijs van 2,5 miljard euro, van de baan is. Infrabel, beheerder van de spoorinfrastructuur in België, moet wel een eventuele nieuwe bouwaanvraag indienen.

De spoorvertakking, ongeveer 1,8 kilometer lang en 13 meter hoog, tussen de Oude Landen en de Prinshoeveweg in Ekeren-Donk, komt opnieuw op de agenda. Het dossier werd al opgestart in 1999 en van begin 2012 heeft Infrabel een bouwvergunning op zak. Bovendien zijn de meest noodzakelijke onteigeningen al uitgevoerd, maar voorlopig kon Infrabel nog niet starten met de werken. Reden was een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingediend door Bolse. Na een jarenlange juridische procedure kreeg Bolse gelijk. De bouwvergunning werd vernietigd omdat de wettelijke procedure niet correct is gevolgd en omdat in het dossier geen alternatieven zijn onderzocht.

1.400 handtekeningen

Philippe Deleu, woordvoerder van het buurtcomité Bolse, is gereserveerd tevreden. "Infrabel gaat voor een ongelijkgrondse kruising wat betekent dat bewoners van de Oude Landen, en een deel van de Prinshoeveweg, opkijken tegen een talud van dertien meter hoog over een afstand van 1.800 meter. Dat deze mensen dat niet zien zitten bewijzen de 1.400 handtekeningen die de buurt inzamelde."

Meer openheid

Fons Ivens van Bolse, wil meer openheid en correctheid, van Infrabel over hun project dat een invloed heeft op het dagelijkse leven voor 2 à 3.000 plaatselijke inwoners. "In de buurt is veel onzekerheid over de toekomst." Moest er een nieuwe bouwaanvraag komen wil Bolse dat dit gebeurt op basis van recente gegevens en er niet langer wordt verder gewerkt met gegevens uit begin 2000. In een korte reactie zegt Infrabel dat het project op hun investeringslijst blijft staan. (FSE)

Fons Ivens en Philippe Deleu aan de Prinshoeveweg waar Infrabel een spoorvertakking van 1,8 kilometer lang wil bouwen.
Laenen Fons Ivens en Philippe Deleu aan de Prinshoeveweg waar Infrabel een spoorvertakking van 1,8 kilometer lang wil bouwen.

Lees meer