Buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren haalt slag thuis: ondertunneling spoorlijn ligt plots op tafel

Infrabel gaat nu toch een gedeeltelijke en volledige ondertunneling in Ekeren onderzoeken als tracé voor een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Die twee voorstellen komen van buurtcomité Bolse dat er eind 2016 nog in slaagde om een tracévergunning van Infrabel te laten vernietigen. “Eindelijk krijgen onze voorstellen een eerlijke kans”, zeggen Philippe Deleu en Fons Ivens van Bolse.

Fons Ivens en Philippe Deleu van Buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren.
Laenen Fons Ivens en Philippe Deleu van Buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren.

Begin 2016 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwaanvraag van Infrabel voor een tweede spoortoegang ter hoogte van de Oude Landen in Ekeren. In de plannen stond een spoorvertakking van ongeveer 1,8 kilometer lang en 13 meter hoog, tussen de Oude Landen en de Prinshoeveweg in Ekeren-Donk. “Bewoners van de Oude Landen en de Prinshoeveweg zagen dat helemaal niet zitten. In een minimum van tijd verzamelden we ruim 1.400 handtekeningen en hiermee trokken we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zeggen Philippe Deleu en Fons Ivens van het buurtcomité. 

Vergunning vernietigd

“De bouwvergunning werd vernietigd omdat de wettelijke procedure niet correct was gevolgd en omdat in het dossier geen alternatieven waren onderzocht. Zelf hadden we acht alternatieven ingediend. We zijn niet tegen een tweede spoorontsluiting, want heel wat Ekerse inwoners verdienen hun brood in de haven, maar de plannen moeten wel leefbaar zijn voor onze buurt. Bolse is tevreden dat Infrabel nu onze twee belangrijkste alternatieven een eerlijke kans geeft en we hiermee onze geloofwaardigheid hebben bewezen”, zegt Philippe Deleu.

Oosterweeldossier

In haar rapport noemt Infrabel de alternatieven van Bolse redelijk en gaan ze beide volwaardig onderzoeken in het noodzakelijke Milieu-effectenrapport (MER) dat de latere bouwaanvraag voorafgaat. “Een eerste alternatief is een ondertunneling vanaf de Bist, langsheen de Oude Landen, tot onder de E19. Vanaf Merksem tot Lier loopt het nieuwe goederenspoor verder in een geboorde tunnel. Een tweede alternatief is een tunnel vanaf de Kloosterstraat met een volledige ondertunneling van het bestaande goederenspoor dat nu bovengronds dwars door Ekeren loopt. We willen nog geen victorie kraaien maar deze beslissing opent perspectieven voor heel Ekeren. Bovendien zijn onze voorstellen fair en rechtvaardig en zouden ze niet abnormaal veel geld kosten”, zegt Fons Ivens van Bolse.

De beslissing van Infrabel is volgens Philippe Deleu ook belangrijk voor het Oosterweeldossier. “Het uitstel van Infrabel wordt nu ingekort wat een opening biedt voor de A102 die gebruik maakt van hetzelfde tracé. Deze A102, en R11bis, moeten het knooppunt van de E19 met de A12 in Ekeren verbinden met de E313 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk.” Bolse is vast van plan om het verdere verloop van het dossier op te voet te blijven volgen.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer