Een simulatiebeeld van hoe het park er op Hoekakker zou kunnen uitzien.
Foto Philippe Truyts Een simulatiebeeld van hoe het park er op Hoekakker zou kunnen uitzien.

Hoekakker wordt park met 542 woningen

STAD STAPT MET PLANNEN VOOR ZONE VAN 18 HECTARE NAAR ONTWIKKELAARS ÉN BUURT

Een park van 12 hectare en aan de rand daarvan 542 woningen en appartementen: met dat voorontwerp voor de Ekerse Hoekakker stapt de stad naar de ontwikkelaars, het district en de buurtbewoners. Voor eind 2018 moet de aanleg van het park bezig zijn. De woningen volgen later.

De Hoekakker is een zone van 18,3 hectare in Ekeren-Donk. In het noorden is het gebied begrensd door de Prinshoeveweg, in het zuiden door de Gerardus Stijnenlaan. Van oost naar west kronkelt de Oudelandse Beek. Al in 2009 kleurde het Vlaams Gewest de Hoekakker in als woongebied. "Mét de aanbeveling om oplossingen te zoeken voor de overstromingsrisico's", zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). "Maar goed, een derde van de grond werd - nog onder het bestuur van Patrick Janssens (sp.a) - verkocht aan sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, twee derde is inmiddels van bouwgroep Vooruitzicht."


In het Ekers bestuursakkoord van eind 2012 werd opgenomen dat de Hoekakker een park moest worden. Van de Velde: "Maar het gebied ligt strategisch gunstig: het kan veel jonge gezinnen met kinderen én ook oudere mensen aantrekken die hun te grote huis van de hand willen doen. Met dit voorontwerp willen we verschillende facetten verzoenen. Eérst leggen we een park van 12 hectare aan. Pas daarna volgt bebouwing aan de rand, aan de westelijke zijde van de Hoekakker. De woningen en de wegenaanleg slorpen circa 3,5 hectare oppervlakte op. Reken daarnaast nog op 2 hectare privé-groen. Tussen de huizen en appartementen behouden we uiteraard voldoende groene corridors. In het oostelijke deel voorzien we nog een ruime zone voor stadslandbouw." Centraal komt een uitgediept watergebied dat de nieuwe wijk helemaal droog moet houden.

Autoluw

Vooruitzicht en De Ideale Woning bouwen samen 542 woningen. De verdeling van privéwoningen - het merendeel - en sociale woningen ligt nog niet vast. Aan de straatkant verrijzen eengezinswoningen, daarachter komt een rij appartementsblokken van twee tot vier verdiepingen. De stad denkt ook aan een kinderopvang, enkele winkels en een dienstencentrum. Met de auto zul je niet in de nieuwe wijk mogen rijden. Voor de bewoners zijn er ondergrondse garages.

Watertoets

Districtsvoorzitter Koen Palinckx (N-VA) maakt zich sterk dat het gebied de watertoets zal doorstaan. "Het Vlaamse bureau IMDC heeft een zeer grondige studie gemaakt. Het natte voorjaar toonde aan dat we een buffercapaciteit nodig hadden van 40.000 kubieke meter. De Hoekakker moet de neerslag van een storm die slechts eens in de 200 jaar voorkomt, kunnen doorstaan." De indeling van het park kan nog een aantal kanten uit.


"Speeltuinen, een trapveldje, iets voor basketbal: dat soort zachte recreatie kan wel", zegt Palinckx. Districtsraadslid Ronny Kruyniers (sp.a) blijft een koele minnaar van de bouwplannen. "Ik wéét dat er een tekort is aan woningen, maar er zijn elders nog genoeg gronden die je kan verkavelen. De Hoekakker staat permanent onder water. Dat probleem gaat men nooit helemaal onder controle krijgen. Mijn voorkeur gaat uit naar een park. Ook al waren er collega's binnen sp.a die daar anders over dachten. En wat met het extra verkeer? Dat is ook geen goede zaak." Eind deze maand is er nog een inspraakronde gepland met de wijk, in oktober brengt het district een advies uit.

Lees meer