Zo kan het waterpark in de weides tegenover de Prinshoeveweg er gaan uitzien.
RV Zo kan het waterpark in de weides tegenover de Prinshoeveweg er gaan uitzien.

Natuurgebied Oude Landen in Ekeren krijgt waterpark en fietspad naar centrum

Spoorwegbeheerder Infrabel plant in Ekeren een nieuwe spoorwegbrug ter hoogte van natuurgebied Oude Landen. De stad en het district maken van de gelegenheid gebruik om een waterpark, een fietspad langs de Prinshoeveweg naar het centrum en de fietsostrade richting Merksem te laten opnemen in de plannen. 

Omdat Infrabel over 2 à 3 jaar een bovengrondse spoorkruising wil aanleggen, moet de spoorwegbeheerder een omgevingsvergunning aanvragen. De stad en het district Ekeren legt Infrabel enkele ingrepen op in de zone tussen de Oude Landen, de Prinshoeveweg en de spoorlijn 12. 

 “Een deel van de spoorlijn heeft nog geen geluidsschermen. Daar komt definitief verandering in. Er komen schermen bij aan de kant van de huizen”, zegt schepen Koen Kennis (N-VA). “Daar geven we geen duimbreed op toe. We kiezen voor minder geluidsoverlast dan vandaag.” 

Bovendien moet de spoortalud, aan de huizenkant, vergroot worden tot een toegankelijk, glooiend boslandschap. Nadien komt er eveneens een toegankelijk sport- en recreatiebuurtpark langs de Oude Landen. 

Fietsostrade

Daarnaast wil de stad een fietsverbinding aan de zuidzijde van de Prinshoeveweg, die met een fietstunnel of brug de spoorlijn Antwerpen-Essen kruist, en zo toegang geeft naar het centrum van Ekeren. Door het verlengen van de fietsostrade R2, langs de spoorbocht, zijn er aanpassingen nodig aan de huidige brug aan de Prinshoeveweg. Nadien zal men kunnen fietsen van Oude Landen tot aan de fietstunnel van Station Ekeren.” 

Het bestaande natuurpark Oude Landen aan de Ekersesteenweg blijft onaangeroerd. Bovendien komt er een extra waterpark in de weides tegenover de Prinshoeveweg. Paden zal wandelaars door rietkragen, nat grasland en een meanderende loop voor de Oude Landsebeek en Laarsebeek leiden. Beide beeklopen krijgen ook nieuwe spoorbruggen zodat water, dieren en recreanten hier veilig onder de sporen door kunnen.

Tevreden

Het project Oude Landen kent een lange voorgeschiedenis. Zowel de stad Antwerpen als het district Ekeren hebben vanaf het begin aangegeven dat de spoorwerken nodig zijn voor de Antwerpse haven, maar dat ook de Ekerenaar er voordelen van zijn. 

“De leefkwaliteit in de woonwijken rond Oude Landen moet beter zijn na de werken. De geluidsoverlast moet omlaag en omgeving moet groener worden”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). 

“Dat er nu harde garanties komen voor geluids- en groenschermen over de volledige lengte, een sport- en recreatiebuurtpark, met op termijn een overdekte fuif- en sporthal, en de aanleg van de ontbrekende fietsverbindingen naar het centrum en het station stemt ons zeker tevreden.”

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Dirk Bus

    De ongelijkgrondse kruising ligt in het signaalgebied Hoekakker. Een overstromingsgevoelig gebied. Om de 4 verdiepingen hoge berm aan te leggen dient extra waterbufferingscapaciteit gecreëerd te worden door afgravingen. Het komt Infrabel goed uit dat de grond kan gebruikt worden om de berm op te hogen. Het heeft weinig te zien met de aanleg van een waterpark.

Lees meer