Nieuw kleedje voor Prinshoeveweg

De Prinshoeveweg wordt in 2019 tussen De Oude Landen en huisnummer 120 in Ekeren-Donk heraangelegd. Het concept voor de nieuwe straat wisselt afhankelijk van de beschikbare breedte. Door de Donkse Beek open te leggen, en maximaal ruimte voor parkeren te voorzien, verdwijnt de huidige middenberm.

In het voorjaar 2016 kregen de inwoners van de Prinshoeveweg kans om hun wensen en mening over de nieuwe aanleg kenbaar te maken. De resultaten van deze bevraging werden mee opgenomen in het definitieve ontwerp. Samen met Rio-Link investeert het district in een volledige nieuwe aanleg van het deel van de Prinshoeveweg tussen De Oude Landen en huisnummer 120. Op vraag van de provincie zal de Donkse Beek in dit gedeelte worden open gelegd. De Prinshoeveweg wordt volledig heraangelegd met nieuw asfalt, trottoirs en parkeerstroken in kasseien en er komt een nieuwe riolering. Vooraleer het districtsbestuur de werken kon plannen was het eerst wachten tot Rio-Link de nodige fondsen kon reserveren maar dat is nu in orde.

Open Donkse Beek

Opvallend in de plannen is een open Donkse Beek over de volledige lengte van de Prinshoeveweg. De beek is nu volledig overwelfd en enkel zichtbaar op het einde van de Prinshoeveweg ter hoogte van het goederenspoor. In de toekomst zal de beek een belangrijke rol spelen voor de afvoer van hemelwater. In het eerste gedeelte van de, al vernieuwde, Prinshoeveweg zijn de afvoerbuizen voor het hemelwater al aangesloten op de Donkse Beek. Het definitieve ontwerp zal later nog voorgelegd worden aan de bewoners. Nadien kan de stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd en gaat het district op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. (FSE)

Lees meer