Origineel idee voor park Hoekakker? District wil het graag horen

Het district Ekeren roept al zijn inwoners op om op zaterdag 22 april, om 14 uur, in de Sint-Jozefschool mee na te denken over de precieze invulling van het parkgebied Hoekakker.

Op Hoekakker mogen in totaal 360 wooneenheden gebouwd worden, eventueel uitbreidbaar tot 450 mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden. Maar op uitdrukkelijke wens van het Ekerse districtsbestuur werd er voor gekozen om ongeveer 2/3de van de Hoekakker, of ca. 13 ha, om te zetten in parkgebied. Dit betekent dat die zone ook in de toekomst niet meer bebouwbaar zal zijn. Bepaalde aspecten van het parkontwerp liggen al vast zoals de aanleg van een waterbuffer langs de Oudelandse beek en de aanleg van paden voor langzaam verkeer die de wijk onderling verbinden. Maar hoe het nieuwe park er concreet zal uitzien, is echter nog niet beslist. Hierover willen de ontwerpers nu met buurtbewoners rond de tafel zitten. Zij kunnen mee het ontwerp vorm geven en het parkuitzicht bepalen.

Stadslandbouw

"Parken vind je in alle vormen en stijlen en het komt erop aan goede keuzes te maken die er mee voor zorgen dat plaatselijke bewoners binnen enkele jaren een park hebben dat een echte meerwaarde vormt voor de wijk Ekeren-Donk", zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). "Willen we een ruwer park of juist een strak park? Kiezen we voor een park met veel sport en spelmogelijkheden? Er kunnen eventueel ook mogelijkheden komen tot tuinieren of vormen van stadslandbouw, en ga zo maar verder. Dit zijn zaken die de ontwerpers van de bewoners uit de buurt te weten willen komen. Hoekakker wordt tenslotte eerst en vooral een park voor de buurt. Daarom betrekken de stad, Vooruitzicht en De Ideale Woning Ekeren-Donk graag iedereen bij de vormgeving van het toekomstige park."


De bijeenkomst met de buurtbewoners heeft plaats op zaterdag 22 april in de Sint-Jozefschool aan de Prinshoeveweg. Nadien worden al de voorstellen en suggesties verwerkt en zal het definitieve plan vorm krijgen. Op 17 juni volgt dan een toonmoment op Hoekakker waar het concrete plan voor het park voorgesteld wordt. (FSE)

Lees meer