Prinshoeveweg heraangelegd in 2019

In 2019 wordt het tweede deel van de Prinshoeveweg, tussen De Oude Landen en huisnummer 120, volledig heraangelegd. De werken gebeuren door het district samen met Rio-Link. Op vraag van de provincie zal de Donkse Beek in dit gedeelte opengelegd worden.


Het concept voor de nieuwe straat wisselt, afhankelijk van de totale breedte van de straat. Door de Donkse Beek open te leggen, en maximaal ruimte voor parkeren te voorzien, verdwijnt de huidige middenberm. De opmerkingen van de bewoners, en wettelijke adviesorganen, op het voorontwerp werden maximaal meegenomen naar het definitieve ontwerp. Grootste wijzigingen tussen het voorontwerp, en het definitief ontwerp, zijn dat het kruispunt Oude Landen meegenomen wordt in heraanleg. In het eerste gedeelte is de parkeerstrook ook naar de even huisnummerzijde verplaatst zodat er plaats is voor een volwaardige parkeerstrook. Op vraag van de buurtbewoners, en om veiligheidsredenen, zijn op bepaalde plaatsen naast de open beek balustrades voorzien. Rond het kruispunt met Weegbreelaan, en tussen huisnummers 127 tot 147, is de rijbaan verbreed naar 6 meter, op vraag van De Lijn. Er is ook een oversteekruimte voorzien ter hoogte van Hoekakker. Door het district wordt nu de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en gaan ze op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. De werken eindigen in 2020. (FSE)

Lees meer