Het parochiecentrum Nobele Donk.
Foto Alfons Schryvers Het parochiecentrum Nobele Donk.

Zorgbedrijf Antwerpen koopt parochiecentrum Nobele Donk

Het Zorgbedrijf Antwerpen wordt de nieuwe eigenaar van het parochiecentrum Nobele Donk in de Jozef Ickxstraat in Ekeren-Donk. Het gebouw wordt afgebroken om plaats te maken voor assistentiewoningen en een dienstencentrum. Het Zorgbedrijf hoopt tegen einde dit jaar een bouwvergunning op zak te hebben.

Mariaburg en Ekeren-Donk zijn een al lang ontbrekende schakel wat betreft het aanbod aan assistentiewoningen en dienstencentra. Om dat op te lossen had het Zorgbedrijf Antwerpen zijn oog laten vallen op de Oude Pastorie en aanpalend parochiecentrum Nobele Donk. In 2015 verwierf het Zorgbedrijf al de Oude Pastorie, in de Prinshoeveweg, samen met enkele naburige percelen. De Oude Pastorie dateert van 1890 en ligt er al jaren vervallen bij. Sinds 2009 staat het gebouw helemaal leeg. Nu het Zorgbedrijf ook het parochiecentrum Nobele Donk heeft gekocht kunnen de plannen gerealiseerd worden.


Het Zorgbedrijf Antwerpen legt 675.000 euro op tafel voor het gebouw en het parkje. Bedoeling is om van dat parkje, tussen De Nobele Donk en de Oude Pastorie, mee te integreren als een soort publieke tuin. Bedoeling is de gebouwen te slopen en op het terrein veertig tot zestig assistentiewoningen en een dienstencentrum te bouwen.

Verenigingen

Zeven verenigingen, plus de parochie, maken momenteel gebruik van De Nobele Donk. De verenigingen tellen samen zevenhonderd leden. Een vijfhonderdtal neemt wekelijks deel aan activiteiten. Het Zorgbedrijf gaat in dialoog met de verenigingen en verbindt zich ertoe om hen een onderdak te geven in de nieuwbouw. Het gebruik voor de verenigingen is kosteloos voor een periode van 49 jaar. Dat is dezelfde termijn die vroeger overeengekomen was met het bisdom als eigenaar van het parochiecentrum. De verenigingen die gebruikmaken van De Nobele Donk zullen worden betrokken in de stuurgroep die het project invult. Na de ondertekening van de verkoopakte gaan de architecten aan de slag. Begin volgend jaar wil men met de bouw starten. (FSE)

Lees meer