Groeipijnen zorgen voor ontslag

Zowel voorzitter Dirk Vindevoghel als ondervoorzitter Jan Minoodt van voetbalclub FC Mere hebben hun mandaat ter beschikking gesteld. Dat is het resultaat van een door een delegatie jeugdtrainers bijeengeroepen raad van bestuur. De visie over het verdere traject van de club zou te ver uiteen liggen waardoor een meerderheid nu kiest voor een grondige herstructurering en betere taakverdeling. Dat de scheuring in het bestuur zou veroorzaakt zijn door de plannen van één gemeentelijke fusieploeg, wordt formeel tegengesproken.


Jeugdcoördinator Pieter Van Liedekerke neemt met onmiddellijke ingang opnieuw de taak van jeugdcoördinator op zich. (KMJ)

Lees meer