"Busknooppunt is verkiezingsstunt"

"Een verkiezingsstunt", zo noemt oppositiepartij Gavere durft/N-VA de realisatie van het busknooppunt in de Brandweerstraat.


"Het gemeentebestuur maakt plots een bocht van 180 graden", stelt kopman Karel Hubau. "Zo wou men eigenlijk een busknooppunt op de plek van het huidige containerpark. Het ontbreekt het huidige bestuur dus duidelijk aan visie. Frappant is vooral is de 250.000 euro die het college plots voorzag om het busknooppunt aan de Brandweerstraat te realiseren met middelen uit het exploitatiebudget. Dit soort investeringen is nochtans een kostenpost voor De Lijn. Het college wilde deze som prefinancieren, maar er stond hiervoor geen euro ingeschreven in het meerjarenplan 2014-2020. Van een terugbetaling door De Lijn is in het hele dossier helemaal niets terug te vinden, want een absoluut noodzakelijke wijziging van het meerjarenplan werd gewoon niet voorgelegd. Allemaal hoogst ongewoon en puur omdat onder andere de schepen van Openbare Werken nog wil scoren met de gemeenteraadsverkiezingen." (TVR)

Lees meer