Buurtbewoners ondervinden minder hinder van BP Chembel

Voor de derde keer hebben de tweedejaarsstudenten Marketing van Thomas More Geel samengewerkt met het chemiebedrijf BP. Zo'n 600 buurtbewoners uit Geel, Meerhout en Laakdal werden bevraagd wat ze over het bedrijf weten en of ze er hinder van ondervinden. Het grootschalige onderzoek vond eerder al plaats in 2011 en 2014.


Op het vlak van hinder is er alvast een positieve trend merkbaar. In 2011 ondervond de helft van de buurtbewoners hinder, nu is dat slechts 23%. In de meeste gevallen ging de hinder om de slechte luchtkwaliteit, geluidshinder en geurhinder. In het merendeel van de gevallen geven de buurtbewoners echter aan dat dit slechts enkele keren per jaar gebeurt.


De studenten merkten op dat BP jongeren minder goed bereikt dan de oudere garde. Zo weten bijvoorbeeld zeer weinig jongeren over het bestaan van de 'Groene Telefoon', waarmee het bedrijf gratis gecontacteerd kan worden bij klachten omtrent het milieu of de veiligheid. Een suggestie van de studenten was dan ook om in te zitten op sociale media zoals Facebook of Twitter. (WDH)

Lees meer