Werken Tessenderloseweg

Op 30 juli starten weg- en rioleringswerken aan Tessenderloseweg (grondgebied Geel) en Kiezel (grondgebied Meerhout). Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en fietspaden die zijn afgeschermd van de autoweg met een haag. De werken zullen vermoedelijk duren tot de zomer van 2020.


Eerst voert het personeel van de aannemer de voorbereidende werken uit. Zij plaatsen de signalisatie, rooien de bomen en maken de bermen vrij. Nadien leggen de nutsmaatschappijen nieuwe nutsleidingen aan voor aardgas, elektriciteit, water en telecom. In een latere fase voert de aannemer de wegen- en rioleringswerken uit.


Het doorgaand verkeer zal tijdens de werken worden omgeleid langs Winkelomseheide (N174) en Eindhoutsebaan (N102). Ook de fietsers vanuit Geel naar Meerhout volgen deze omleiding. Fietsers vanuit Meerhout naar Geel zullen naargelang de fase waarin de werken zich bevinden een andere omleiding volgen. In de eerste fases is die fietsersomleiding langs Hesemeer, Weidestraat en Spikkewaverdijk.


Op de website van stad Geel (www.geel.be/tessenderloseweg) kun je meer info vinden over deze werken. Voor praktische vragen kun je tijdens de werken terecht op de werf bij de werfverantwoordelijke van aannemer IGM bvba of op het algemeen telefoonnummer 078/05.35.00. Vermeld steeds het projectnummer 101275. (WDH)

Lees meer