Recent werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend om op deze locatie in de Struikstraat een gigantische varkensfabriek te vestigen.
Foto RV Recent werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend om op deze locatie in de Struikstraat een gigantische varkensfabriek te vestigen.

Kortenaken verzet zich mee tegen komst megavarkensfabriek in Halen

Plannen voor de komst van een varkensfabriek in de Struikstraat hebben bewoners van Halen aangezet tot het vormen van een actiegroep Leefbaar Halen!. Een milieuvergunningsaanvraag voor meer dan 6.500 varkens en 16.700 biggen maken de bewoners bezorgd. De fabriek ligt vlakbij de grens met Kortenaken en Geetbets en het actiecomité krijgt van Kortenaken alvast steun in haar protest.

De verenigde omwonenden zijn bezorgd voor de gezondheids- en mobiliteitsproblemen, stof-, geluid- en geurhinder. "In het aanvraagdossier is er sprake van een jaarlijkse productie van 133.952 biggen en 9.675 vleesvarkens. Deze hebben meer dan 10.000 ton voeder nodig en maken 34.640 ton mest. Al die transporten moeten plaatsvinden op kleine wegen die er niet voor geschikt zijn", klinkt het bij het actiecomité. "De omwonenden willen ook strijden om het groene stukje landschap van Halen verder te vrijwaren van een gebouw met een afmeting van meer dan 3,5 keer een voetbalveld." De milieuraad van Halen bracht al een unaniem negatief advies uit. In maart zal het schepencollege en standpunt innemen. Dit zal overgemaakt worden aan de deputatie van Limburg die in eerste aanleg over de milieuvergunningsaanvraag zal beslissen.


De actiegroep bestaat uit een twintigtal leden en doet een oproep aan de inwoners van Halen, Kortenaken en Geetbets aangezien ze de lasten dreigen te dragen. Schepen van Leefmilieu in Geetbets Elke Allard (sp.a) ging luisteren naar het actieplan. "Voorlopig hebben we nog geen duidelijk zicht op de impact van het varkensbedrijf op onze gemeente. We hebben ook nog geen weet van bezwaren van onze bewoners hiertegen. In elk geval zijn we alert en hebben we het actiecomité aangeraden om de Gecoro samen te roepen, een dossier op te starten bij de provincie en Natuurpunt te raadplegen."

Geurhinder

Kortenaken steunt het actiecomité. "Het bedrijf ligt langs de Struikstraat in Halen, die doorloopt tot in Kortenaken", zegt eerste schepen van Kortenaken Niels Willems (N-VA). "De bewoners van de Struikstraat, maar ook van de Heidestraat, de Rigelstraat, de Diestsestraat en de Lindestraat zullen last ondervinden, zowel wat betreft geurhinder als wat betreft het toenemende vrachtverkeer dat door de kleine straten zal moeten passeren. We zijn dan ook van plan om dit zwaar vervoer niet toe te laten in deze kleine straatjes."


Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 februari. Bezwaren kunnen door belanghebbenden overgemaakt worden aan het stadsbestuur van Halen. De actiegroep heeft op haar website www.neen-tegen-mega-varkensfabriek-in-halen.be ook een online formulier gezet om digitaal in te tekenen. (VDT)

Lees meer