Vanaf volgend jaar kan er enkel geslacht worden onder narcose op de slachtvloer.
Foto TVG Vanaf volgend jaar kan er enkel geslacht worden onder narcose op de slachtvloer.

"Veel moslims weten niet hoe narcose werkt"

RAAD VAN STATE SCHAFT ONVERDOOFD SLACHTEN AF STAD MET HANDEN IN HAAR

Op de tijdelijke slachtvloer die de stad al jaren inricht, werden op het Offerfeest vorig jaar 850 schapen zonder verdoving geslacht, iets wat Gaia aanvocht bij de Raad van State. Die laatste besliste dat het onverdoofd slachten in een tijdelijk slachthuis in strijd is met de wet. Een koude douche voor veel moslims.

"Jarenlang werd volgens de regels onverdoofd geslacht", zegt schepen Geert Swartenbroeckx, bevoegd voor de tijdelijke slachtvloer. "We kregen telkens een vergunning. Schapen zonder verdoving slachten was nog enkel dit jaar mogelijk. Vanaf volgend jaar kan dit enkel onder narcose." Nu een tijdelijke slachtvloer voor onverdoofd slachten niet meer kan, is de kans groot dat op 20 en 21 augustus dit jaar - het offerfeest 2018 plaats - maar weinig schapen in Genk en bij uitbreiding héél Limburg nog ritueel geslacht zullen worden.


"Na het arrest zijn we gaan praten met de Werkgroep Offerfeest die de stad heeft ingesteld. Hierin zetelen vertegenwoordigers van alle zeven moskees in Genk", stelt de schepen. "De moslimgemeenschap is geen voorstander van verdoofd slachten."

Privaat slachthuis

Momenteel denkt de stad er niet aan de loods hiervoor ter beschikking te stellen. Verder vreest de schepen dat de belissing van de Raad van State de poort opnieuw openzet voor thuisslachtingen. "Juist om dat tegen te gaan, richtten we zelf een tijdelijk slachthuis in, in overeenstemming met de regelgeving."


"We hebben een privaat slachthuis waar verdoofd geslacht wordt. En indien nodig ondersteunen we het op logistiek vlak." Om illegaal slachten tegen te gaan, zal de politie meer dan andere jaren controleren op thuisslachtingen." Fazli Ylmaz, uitbater van een privaat slachthuis in Genk waar schapen verdoofd gekeeld worden, ziet het somber in. "Dit jaar zullen we 200 à 250 schapen slachten", zegt hij. "Het aantal zal nog dalen waardoor ik zo'n 20.000 euro verlies ga lijden. Hoe ga ik m'n investeringen recuperen? Veel moslims weten ook niet echt hoe de verdoving werkt." Het Offerfeest valt in de vakantie. "Veel moslims zijn in Turkije of Marokko waar ze een schaap laten slachten", laat Hassan Amaglou, lid van de Werkgroep Oferfeest, weten. "Ik schat dat dit jaar 40 procent meer schapen in het butienland geslacht wordt. Dat geldt ook voor runderen. En de mensen geven meer giften."

Lees meer