3 De stad maakt 450.000 euro vrij voor extra personeel in De Krook.
Wannes Nimmegeers De stad maakt 450.000 euro vrij voor extra personeel in De Krook.

Gents budget in evenwicht tot 2021

MEER PERSONEEL VOOR KROOK EN GROENDIENST SUBSIDIES VOOR SCALA

In zijn vijftiende jaar als financiënschepen is Christophe Peeters er opnieuw in geslaagd het budget van de stad op orde te houden. Het stadsbudget is in evenwicht tot 2021, met een investeringsbudget van 540.000 euro, of 90.000 euro per jaar. "Het volgend college zit dus financieel op rozen." Voor het laatste jaar van dit stadsbestuur staan er nog enkele ingrepen op het programma. Een overzicht:

1. Extra personeel voor de Krook en de Groendienst

In stadsbibliotheek De Krook is het veel drukker dan iemand ooit had voorzien. Om de dienstverlening op peil te houden, zullen daar zeven personeelsleden bijkomen. Ook bij de Groendienst komen zes mensen extra. Er zijn steeds meer parken en plantsoenen, maar die moeten ook onderhouden worden. Bovendien kan men momenteel het onkruid in de stad niet meer de baas.


Totaal bedrag: 800.000 euro structureel

3 Gents theater Scala kan rekenen op zo'n 340.000 euro .
Wannes Nimmegeers Gents theater Scala kan rekenen op zo'n 340.000 euro .

2. Jeugd krijgt meer geld

Er stroomt extra geld naar de jeugd. Naast uitbreiding van scholen en crèches komt er een lokaal voor de scouts en gidsen in Gentbrugge, een vernieuwing van de Jamclub op de Muide en worden de zomerkampen uitgebreid naar alle brede schoolwijken. De keukens van de Hotelschool worden volledig gerenoveerd.


Bedragen: 4,78 miljoen euro, deels gefinancierd met een Agion subsidie van 2,579 miljoen voor de Hotelschool. 200.000 euro gaat in 2018 naar de scouts in Gentbrugge en 288.000 euro is bestemd voor de vernieuwing van de Jamclub.

3 Extra personeel voor de Groendienst zal 350.000 euro kosten.
Wannes Nimmegeers Extra personeel voor de Groendienst zal 350.000 euro kosten.

3. 340.000 euro per jaar voor Scala

Het theaterhuis Scala aan de Dendermondesteenweg krijgt een structurele ondersteuning. "Een deel daarvan gaat naar investering, een deel naar werking", zegt Peeters. "Exact zoals het in de Minardschouwburg gebeurt." Dan kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de producties zelf, en de uitbating. Tot nu rooide Theaterplatform het daar helemaal zonder subsidies.


Bedrag: 340.000 euro per jaar

4. PUUR GENT krijgt ruim

1 miljoen

Het budget voor 'PUUR GENT', de organisatie die de belangen van het stadscentrum moet behartigen, wordt structureel verankerd op meer dan 1 miljoen euro tot het einde van de huidige beheersovereenkomst in 2019, inclusief het gratis openbaar vervoer op de koopzondagen. In 2018 is bovendien nog eens 250.000 euro extra ingepland voor extra communicatie naar de buitenwijken rond Gent.

5. Strijd tegen

leegstand

De Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu wordt versterkt, zodat de strijd tegen leegstand, verkrotting en verwaarlozing verder kan worden opgevoerd, net als de controles op studentenkoten. Er wordt ook geld vrijgemaakt voor extra personeel én flankerende maatregelen, zoals slooppremies, in aanloop van de invoering van de Lage Emissiezone in 2020.

Lees meer