Hoofddoeken in de klas: in Gent zijn er nu meer stadsscholen waar het wel mag.
Foto AP Hoofddoeken in de klas: in Gent zijn er nu meer stadsscholen waar het wel mag.

Hoofddoek oké in zeven scholen

STADSONDERWIJS EN MEERDERHEIDSPARTIJEN VERDEELD

Bij de start van dit schooljaar zijn hoofddoeken toegelaten in zeven stadsscholen. In zes scholen was dat al - al dan niet oogluikend - toegestaan en nu sluit ook de Freinetmiddenschool aan de Offerlaan zich aan. In vijf andere stadsscholen blijft een hoofddoek verboden. Ook de meerderheid in het stadhuis is verdeeld over de kwestie.

Een onopvallend zinnetje dat uit het schoolreglement wordt gewipt zorgt er voor dat vanaf 1 september meisjes met een hoofddoek naar de Freinetmiddenschool kunnen. "Hoofddeksels zijn binnen de schoolgebouwen niet toegestaan" stond er vorig jaar nog te lezen. Begin deze maand lanceerde onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) nog het nieuws dat de hoofddoek in alle stadsscholen toegelaten zou worden. Daar moest ze nadien op terug komen omdat die beslissing niet doorgepraat was met de andere partijen in het schepencollege. Uiteindelijk besliste de stad om de scholen de vrije keuze te geven.


Slechts één school ging op dat voorstel in. Voor het eerst zijn er nu wel meer secundaire stadsscholen waar de hoofddoek wel is toegelaten. De Toren van Babel, het Secundair Kunstinstituut, Freinetatheneum De Wingerd, de Ziekenhuisschool en het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en volwassenenonderwijs (CVO) lieten hoofddoeken al toe in de klas alhoewel niet in elke school het reglement is aangepast.


Volgens Decruynaere is het een logische beslissing. "In het stadsonderwijs was geen enkele school die jongeren voorbereidt op aso of hogere studies en een hoofddeksel toelaat. Dan stuur je die leerlingen de facto naar het technisch en beroeps en zo verspillen we talent", zegt ze.

Geen inspraak

Er gaapte al een kloof tussen Open Vld en sp.a-Groen in het college en deze kwestie lijkt die kloof enkel vergroot te hebben. Sofie Bracke (Open Vld) keurde de beslissing af. "We betreuren dat dit gebeurd is zonder medeweten en inspraak van de ouders", zegt Bracke. "De kinderen zijn al ingeschreven en door de capaciteitsproblemen is een nieuwe school vinden niet evident en dus worden de ouders voor een voldongen feit gezet. Ook de schoolraad kreeg geen inspraak. Met een liberale schepen was er wel op voorhand overleg geweest." Toch ziet het er niet naar uit dat er een breuk komt tussen de meederheidspartijen. De afspraak was namelijk dat de scholen de vrije keuze zouden krijgen en die afspraak is opgevolgd.


In totaal zijn er nog vijf secundaire stadsscholen waar een hoofddoek niet toegestaan is namelijk: De Hotelschool, het Kwadrant, het Instituut Bert Carlier, het Spectrum, en het Atheneum Wispelberg.

Lees meer