Het nieuwe schepencollege krijgt meteen een spervuur van vragen
Wannes Nimmegeers Het nieuwe schepencollege krijgt meteen een spervuur van vragen

Meteen stekelige gemeenteraad

Afschaffen knips, hoofddoeken, brokkelviaduct, Sint-Anna en bruin water in Oostakker

Vanavond om 19 uur start de eerste gemeenteraad onder het nieuwe stadsbestuur en burgemeester Mathias De Clercq. Van een inloopperiode is alvast geen sprake, het wordt meteen de meest stekelige gemeenteraad sinds de Optima-affaire. Op de agenda: een hoop interpellaties over heikele dossiers. Wie het live wil meemaken is welkom vanaf 19 uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis, of kan thuis mee kijken en luisteren via deze link.

• KNIPS

Het circulatieplan blijft ook dit jaar nog een thema, blijkbaar. Johan Deckmyn van Vlaams Belang vindt dat de knips aan het Rabot en de Brugse Poort moeten worden afgevoerd. “Dat werd beloofd in verkiezingscampagnes (hij doelt op die van Open Vld, nvdr), nu het nieuwe bestuur is geïnstalleerd is het tijd om die beloftes na te komen.” Een onderhuidse sneer van Deckmyn, uiteraard, want hij weet ook wel dat je bij het vormen van een nieuw bestuur compromissen moet sluiten, en dat knips afvoeren geen optie is voor coalitiepartner Groen. Toch hamert ook Yüksel Kalaz van PVDA op hetzelfde thema, al vragen zij niet om de knips af te voeren, dan wel om ze te evalueren en de wijkbewoners – die zich uitgesloten voelen – meer te betrekken. Anneleen Van Bossuyt van N-VA  vraagt om te onderzoeken om alle knips ’s nachts open te stellen, wat kan via ‘smart mobility’. Veli Yüksel van CD&V tenslotte vraagt in het vragenuurtje voorafgaand aan de gemeenteraad een oplossing voor de buitenlandse nummerplaten die door de knips rijden. Die worden wel geregistreerd maar nog steeds niet beboet.

• SINT-ANNAKERK

Adeline Blanckaert van Vlaams Belang wil weten hoe het zit met de herbestemming van Sint-Annakerk, ook een thema dat veel Gentenaars beroert. Is die herbestemming naar ‘platte commercie’ definitief? Is de kerk verkocht of in erfpacht gegeven? Waarom werd niet voor een culturele herbestemming gekozen? Sonja Welvaert van PVDA vraagt vlakaf om het dossier te heropenen, gesteund door 4.000 handtekeningen en een actiecomité. Karlijn Deene van N-VA grijpt naar het bestuursakkoord om de beloofde burgerparticipatie op te eisen, ook in dit dossier.

• BRUIN WATER IN OOSTAKKER

Het bruine kraanwater in verschillende wijken in Oostakker is nog zo’n thema dat al bijna een jaar aansleept. “Wat is daar nu eigenlijk aan de hand, en wanneer houdt het op?” wil Yüksel Kalaz van PVDA weten. Ook Sandra Van Renterghem van N-VA, die het dossier al van bij het begin opvolgt, legt het thema opnieuw op tafel. “Er komen nu ook klachten uit een recentere wijk, hoe kan dat, en hoe zit het met het spoelen van die leidingen?”

• GRAVENSTEEN

Siefgried Bracke van N-VA wil dat Gentenaars het Gravensteen weer gratis mogen bezoeken. Tot eind 2015 was dat zo, sindsdien moeten we 7,5 euro betalen. Alleen op zondagochtend is onze burcht nog gratis te bezichtigen. Gabi De Boever van Vlaams Belang springt mee op de kar en vraagt hetzelfde.

• MEER SOCIALE WONINGEN

Tom De Meester van PVDA eist meer ambitie in het bouwen van sociale woningen. Er staan meer dan 10.000 mensen op de wachtlijst. “We moeten deze legislatuur elk jaar minstens 500 sociale woningen bijbouwen”, stelt hij. “En er moet 30 miljoen euro uitgetrokken worden om een investeringssubsidie van 10.000 euro toe te kennen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen per nieuwe gebouwde sociale woning.”

• HOOFDDOEKEN

Vlaams Belang rakelt het hoofddoekendebat op, en wel op een pijnlijke manier. Hij dient exact hetzelfde voorstel van raadsbesluit in als Sami Souguir van Open Vld enkele jaren terug. Souguir is intussen schepen en zal niet veel anders kunnen – net als de hele Open Vld trouwens - dan mee te stemmen met de meerderheid, en dus tégen zijn eigen besluit. Hoofddoeken in openbare functies in Gent zijn intussen een paar jaar toegelaten, en dat heeft nog nooit voor problemen gezorgd. Open Vld zal zich beroepen op ‘voortschrijdend inzicht’.

• GRATIS OPENBAAR VERVOER

PVDA eiste het al tijdens de verkiezingscampagne, en vraagt het nu ook officieel aan de gemeenteraad. Kan er minstens een studie opgestart worden om te bekijken of gratis openbaar vervoer in Gent haalbaar is, en wat dat aan de stad zou kosten?

• BROKKELVIADUCT

PVDA wil ten slotte ook nog weten hoe het juist zit met het E17-viaduct in Gentbrugge, waar brokstukken naar beneden komen, en vraagt een hoorzitting. Het E17-viaduct is evenwel geen eigendom van de stad, maar een Vlaamse bevoegdheid.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer