James Arthur

Referendum circulatieplan onzeker door dubbele handtekeningen

Het is plots onzeker of er überhaupt een referendum komt over het circulatieplan. IntelliGent Mobiel diende op 24 maart dertigduizend handtekeningen in bij de stad. Ruim voldoende op het eerste gezicht, maar na enkele weken tellen blijkt het nipt te worden omdat heel wat mensen twee keer getekend hebben.

Op de dienst Bevolking wordt sinds 24 maart druk geteld. Elke handtekening die werd ingediend, moet toebehoren aan iemand ouder dan 16 die effectief in Gent woont. Als tien procent van de Gentse bevolking - of 26.000 mensen - om een referendum vraagt, dan komt dit er ook in september. Een marge van vierduizend handtekeningen leek een redelijke schatting, maar nu blijkt het tegendeel.


Bij de dienst klinkt het alvast dat het nipt zal worden. Heel wat mensen die hebben getekend voor het referendum blijken ondertussen verhuisd te zijn. Niet verwonderlijk, aangezien er een jaar lang op handtekeningen werd gejaagd. Ook zouden heel wat handtekeningen dubbel op de lijst staan. Een beslissing werd voorlopig niet genomen, want er wordt nog een goede week geteld en vergeleken. Een ruime marge zal er alvast niet zijn.


De stad weigerde eerder al de vraag naar het organiseren van een referendum. Een ja-neen-vraag zou volgens haar namelijk te simplistisch zijn voor een oordeel over het circulatieplan.


Schepen voor Burgerzaken en Protocol Sofie Bracke (Open Vld) geeft voorlopig geen commentaar. "Ik wil afwachten tot alle stemmen zijn geteld. Dat is vermoedelijk eind volgende week het geval. Dan pas kunnen we zien waar we staan en wat ons te doen staat." (VDS)