In deze oude magazijnen in de Ezelsberg waren plannen om een gebedshuis te maken.
Frank Eeckhout In deze oude magazijnen in de Ezelsberg waren plannen om een gebedshuis te maken.

Kan stad komst moskee tegenhouden?

De mogelijke komst van een moskee in Geraardsbergen blijft de gemoederen beroeren. " De komst van een moskee in de Vooruitzichtstraat werd door ons bestuur onmogelijk gemaakt door de opmaak van een RUP. Indien we geen initiatief hadden genomen zou de moskee er nu al staan, ondanks alle bezwaren", zegt Guido De Padt.

Guido De Padt reageert verbaasd als politieke tegenstanders beweren dat hij voorstander zou zijn van een moskee. "Dat ik het initiatief heb genomen om eerdere plannen daartoe onmogelijk te maken op een toekomstige woonsite, spreekt dat tegen. We wachten nu af of er een nieuw project zal worden ingediend maar dat is momenteel niet aan de orde", zegt De Padt.

CD&V is evenmin vragende partij. "We denken dat het niet evident is om daar draagvlak voor te vinden bij de bevolking. Indien er een dergelijke aanvraag komt, moeten we die wel correct en neutraal behandelen binnen het wettelijk kader van de ruimtelijke ordening. Als dan zou blijken dat die aanvraag op één specifieke locatie toch moet vergund worden, zullen we de nodige begeleidende maatregelen en verplichtingen voorzien zodat dit gegeven geen storende factor is voor de buurt", belooft Fernand Van Trimpont.

Voor PVDA heeft iedereen het recht om zijn of haar geloof te beoefenen. "Vrijheid van eredienst is daar een aspect van. Er is in ons land bovendien de scheiding van kerk en staat, wat betekent dat de overheid een neutrale houding aanneemt tegenover religies voor zover deze de burgerlijke wetgeving erkennen en respecteren. Het wettelijke kader van onze democratie is dus duidelijk. In Geraardsbergen hebben katholieken en protestanten al hun gebedsplaatsen, er is dan ook geen enkele reden om moslims zo'n gebedsplaats te ontzeggen", stelt Nick Dobbelaere.

Het Alternatief van Stéphan Bourlau kant zich ronduit tegen de komst van een moskee. "De ideologie die achter de islam schuilt strookt niet met onze westerse waarden en cultuur. Wij wensen geen podium te geven aan mensen die deze gekoesterde waarden bestrijden of bekritiseren. De komst van een moskee zal de vervreemding en de verfransing nog meer doen toenemen", meent Bourlau. 

6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Hanne De Laere

    Patrick De Pauw: de kerken en parochiezalen kosten u geld, de gebedsruimte voor moslims niets. Erwin De Mulder: volledig met u eens! Persoonlijk liever een ruimte waar er toezicht is op wat er wordt gepredikt dan de kleine garages waar ze nu samenkomen en waar er 'haat' wordt gezaaid.

  • Andrews D'hoker

    d'hoker andrews als alles verdwijnd waar ne mens hem kan uitleven (cafe's dancing en zo …..) moet te ze da ook niet zetten daar zijn wij ook niet welkom

Lees meer