2 Toekomstig burgemeester Chris Selleslagh, Philip Roosen en Bart Laeremans hadden er duidelijk schik in.
Lukas Toekomstig burgemeester Chris Selleslagh, Philip Roosen en Bart Laeremans hadden er duidelijk schik in.

“We gaan Grimbergen weer tot leven brengen”

Veelbesproken rechtse coalitie stelt beleidsprogramma en college officieel voor

De nieuwe, al veelbesproken, rechtse coalitie van Open Vld met N-VA én Vernieuwing wil het roer drastisch omgooien. Dat was de teneur bij de voorstelling van het beleidsprogramma. Een renovatieplan voor het CC, een jeugdsite in de Charleroyhoeve, een ondergrondse parking en politiepost in Strombeek, een app voor wegenwerken en taalbadklassen in het onderwijs: ziedaar in een notendop de ‘nieuwe wind’ die vanaf januari door Grimbergen moet waaien.

De afgelopen weken is de nieuwe coalitie al veelvuldig over de tongen gegaan. De samenwerking met Vernieuwing – een vervelde versie van Vlaams Belang aldus de criticasters – deed veel stof opwaaien. Met het zoenoffer van Luk Raekelboom om als onafhankelijke te gaan zetelen, ging de storm uiteindelijk liggen.

De drie sterke mannen zijn burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld), eerste schepen Philip Roosen (N-VA) en tweede schepen Bart Laeremans (Vernieuwing). Zij schetsten waar ze met Grimbergen heen willen de komende zes jaar. “De personenbelastingen en opcentiemen worden niet verhoogd”, begon Selleslagh met een meevaller.  “Alle andere belastingen en het systeem van de GAS-boetes worden ‘geoptimaliseerd’. Verder werken we naar een modern personeelsbeleid. Momenteel is er al een crisismanager aan de slag. Einddoel moet zijn dat het ‘gepingpong’ tussen de verschillende diensten stopt als er ergens iets gebeurt, maar dat het probleem meteen door de juiste instantie wordt aangepakt.” 

Vlaamse feestdag

Laeremans benadrukte dat hij staat voor ‘een humaan en degelijk onderbouwd integratiebeleid met respect voor westerse waarden en vrijheden’. “Vooral dan de gelijkheid tussen man en vrouw”, voegde hij er nog aan toe. De Vlaamse feestdag zal ook worden uitgewerkt tot ‘een groter volksfeest dan vandaag’.

Opvallend: aan de Wolvertemsesteenweg zal uiteindelijk toch een bedrijvenzone komen, net als aan de Verbrande Brug. Er komt verder een ‘rollend fonds’ om interessante gronden of panden op te kopen voor woonprojecten voor gezinnen met een lokale band. Meer blauw op straat was ook een belofte bij het topic ‘veiligheid’ net als de uitbouw van een netwerk met slimme camera’s én een nieuwe politiepost in Strombeek-Bever.De ondergrondse parking in Strombeek-Bever blijft een streefdoel. Een app zal ontwikkeld worden om alle info rond wegenwerken te bundelen.

“Bij wegenwerken zullen we pro-actief communiceren met alle betrokkenen. Daartoe zal een app ontwikkeld worden

Philip Roosen

Op cultuurvlak staat een renovatieplan voor het cultureel centrum en de realisatie van een bijkomende polyvalente ruimte hoog op de agenda. “Er wordt op korte en op lange termijn ook een alternatief gezocht voor het verdwijnen van het Fenikshof als multifunctionele zaal.”

Taalbadklassen

De invoering van taalbadklassen moet één van dé pijnpunten in het onderwijs drastisch aanpakken, met name het niveau van het Nederlands bij anderstalige kinderen. Verder komen er nieuwe jeugdlokalen op de site van de Charleroyhoeve. Al een oud idee dat ook al door verschillende partijen wordt geclaimd. Wat sport betreft komen er kooien waar een combinatie van voetbal en basket mogelijk is. Ook zullen padelvelden voorzien worden.

Op milieugebied zal het sluikstorten worden aangepakt met mobiele camera’s. Er zullen ook meer metingen uitgevoerd worden om de uitstoot van schadelijke stoffen beter te detecteren. De gemeente zal ook geen bijkomende afvalverwerkers meer aantrekken naar de kanaalzone, zo beloofde het nieuwe bestuur nog.

2 Het nieuwe college van burgemeester en schepenen.
Lukas Het nieuwe college van burgemeester en schepenen.

Postjes

Over naar de verdeling van de overige postjes. Zoals al eerder aangekondigd wordt Chris Selleslagh (Open Vld) burgemeester. Hij behoudt daarbij ook de portefeuillle ‘openbare werken’. Philip Roosen (N-VA) wordt eerste schepen. Hij krijgt de bevoegdheden mobiliteit, cultuur en dierenwelzijn. Tweede schepen Bart Laeremans (Vernieuwing) neemt onder meer ruimtelijke ordening, wonen, en Vlaams karakter voor zijn rekening.

Karlijne Van Bree (Vernieuwing) wordt bevoegd voor onderwijs, toerisme en erfgoed en Tom Gaudaen (Open Vld) voor jeugd, sport en internationale betrekkingen. Eric Nagels (Vernieuwing) mag zich op milieu storten. Hij wordt na drie jaar opgevolgd door Christian Donneux (Open Vld).

Schepen voor financiën en feestelijkheden wordt William De Boeck (Open Vld). Na drie jaar ruimt hij plaats voor Eric Nagels (Vernieuwing) die dus halverwege de legislatuur van bevoegdheden switcht.

Schepen voor welzijn, digitalisering en communicatie wordt Anne Laure Mouligneaux (N-VA). Zij is de Franstalige woordvoerster van Jan Jambon en Bart De Wever. Martine De Coppel (Vernieuwing) tenslotte wordt voorzitter van de gemeenteraad.

1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • rudi seghers

    Veel succes aan het nieuwe bestuur!

Lees meer