Vernieuwing in beroep tegen verkavelingstracé Beigemveld

Oppositiepartij 'Vernieuwing' heeft bij de gouverneur een beroepsverzoekschrift ingediend tegen het tracé voor de verkaveling 'Beigemveld' aan de Kruipstraat. Dat werd op de gemeenteraad goedgekeurd.

Tegen deze verkaveling en het RUP Beigemveld werden eerder meer dan 400 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners die van oordeel zijn dat de nieuwe verkaveling (in een eerste fase 82 woningen) niet oordeelkundig wordt gepland en bovendien een veel te zware verkeersdruk legt op de omliggende straten. "Net zoals de overige fracties zijn wij voorstander van de omzetting van dit gebied (8,6 hectare) van woonuitbreidingsgebied naar woongebied, maar het is de manier waarop dit gebeurt, die absoluut niet door de beugel kan", zegt fractieleider Bart Laeremans. "De gemeente had beslist een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor deze zone, maar nog vóór het openbaar onderzoek hierover werd gestart, diende de verkavelaar een aanvraag in die op vele vlakken haaks staat op dit RUP én op de gemeentelijke verordening inzake verkavelingen."

Vernietigen

Volgens Vernieuwing onderzoekt het college de bezwaarschriften tegen het RUP en de verkaveling niet op een ernstige wijze. "Bovendien worden de commentaren niet aangewend om de plannen te verbeteren. We zijn er dan ook van overtuigd dat er aan dit dossier zoveel onregelmatigheden zitten, dat de vernietiging onvermijdelijk is." (DBS)

Lees meer