15 kilometer aan fietssuggestie-stroken

De gemeente Haacht start met de uitvoering van haar fietspadenplan. Dat omvat de (her)aanleg van fietssuggestiestroken en -paden. In een eerste fase komen er zo'n vijftien kilometer bijkomende fietssuggestiestroken, voornamelijk langs tracés van schoolroutes. Het gaat daarbij onder andere over de Houtheide, Beverdijk, Mercatorlaan, Verhaeghenlaan, Tuinwijk (tussen Neysetterstraat en Paddepoelstraat) , Sint-Adriaanstraat (tussen Beverdijk en Langerheide) en de Neerstraat. Omdat er in de Kapelleweg (tussen de Vaartdijk en de spooroverweg) onvoldoende ruimte kan vrijgemaakt worden voor volwaardige fietspaden, komen ook hier stroken die automobilisten op de aanwezigheid van fietsers op de rijbaan moeten herinneren. In afwachting van de volledige heraanleg van de Mortelstraat, die in 2019-2020 is voorzien, krijgt ook die straat fietssuggestiestroken. Voor het eerste deel van de realisatie van het fietspadenplan worden de kosten op 380.000 euro geraamd. Voor het hele project wordt voor ongeveer 2 miljoen euro uitgetrokken. De uitvoering ervan is voor volgend jaar gepland. (SPK)

Lees meer