Bewoners Processieweg-Holbeekweg vrezen dat heraanleg er niet komt door onbestuurbaarheid

Sommige bewoners van de Processieweg en de Holbeekweg zijn bezorgd dat de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en de heraanleg van hun straat niet zal doorgaan of op de lange baan zal worden geschoven door de onbestuurbaarheid in Haaltert. Daarom hebben enkele bewoners zelf het initiatief genomen om een infovergadering te organiseren op 31 mei in de kerk.

"Een groot aantal bewoners van deze straten maken zich zorgen omtrent het verloop van dit dossier. Daarom hebben wij met een paar mensen het initiatief genomen om een stand van zaken voor te leggen en de bewoners de gelegenheid te geven om aan de politiekers te vragen waarom deze werken niet worden opgestart", aldus bewoners Johan Baetens, Johan Moreels en Guy Suys. Alle bewoners en fractieleiders werden uitgenodigd op de infovergadering. "De werken moesten al gestart zijn", vertelt Johan Moreels. "We vrezen dat subsidies en contracten die beperkt zijn in tijd verloren zullen gaan. Er was met verschillende grondeigenaars een overeenkomst om bestaande baantjes te verbreden om de nieuwe fietsweg van het Oud-Dorp naar de Processieweg door te trekken naar de Holbeekweg en de Motttendries, maar we vragen ons af of dat nog allemaal zal doorgaan. We hopen dat het project niet wordt stopgezet of op de lange baan wordt geschoven. De straten liggen er ook slecht bij."

Vertraging

Volgens schepen van Openbare Werken Dany Van den Steene (Open en Liberaal) hoeft er niet te worden gevreesd: "Door de onbestuurbaarheid kan het project wel vertraging oplopen, maar er zullen geen subsidies verloren gaan. Er is ook een voorakkoord met de bewoners van de plaatsen waar er grondinname moest gebeuren en als de onbestuurbaarheid voorbij is, zullen we dit overmaken aan Aquafin en kan alles doorgaan", aldus Van den Steene.


Ook burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) denkt dat alles wel in orde komt: "Akkoorden die zijn gemaakt, zullen gerespecteerd worden. Vanaf oktober 2017 (een jaar voor de verkiezingen, red.) kan er trouwens geen onbestuurbaarheid meer zijn." Intussen werd de gemeenteraad van 29 mei overigens afgelast: "Omdat de gouverneur nog steeds bezig is met zijn bemiddelingsgesprekken, vonden we het als college opportuun om te wachten met een volgende gemeenteraad", aldus Baeyens.


(CVHN)

Lees meer