Tijdens de spitsuren is het bijvoorbeeld aanschuiven op de Willamekaai en de verkeersknoop wordt steeds groter.
Foto Mozkito Tijdens de spitsuren is het bijvoorbeeld aanschuiven op de Willamekaai en de verkeersknoop wordt steeds groter.

Files moeten korter zonder afbreuk bereikbaarheid

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN HALLE

Tijdens de spitsuren is het aanschuiven in Halle maar de verkeersknoop wordt steeds groter. Hoe moet het verkeer in de toekomst in Halle georganiseerd worden zodat de files minder lang worden en de stad toch bereikbaar blijft met de wagen?

De voorbije jaren rolde het stadsbestuur een volledig nieuw circulatieplan uit in de Halse Sint-Rochuswijk die geteisterd werd door sluipverkeer. Ook in andere wijken werden de voorbije jaren ingrepen uitgevoerd om zo het verkeer vlotter te laten verlopen in de stad en vooral het doorgaand verkeer uit de kern weg te houden. Files zijn al jaren een probleem in en rond Halle maar burgemeester Dirk Pieters (CD&V) stelt dat het stadsbestuur het probleem niet alleen kan oplossen. "De problematiek is helemaal niet specifiek voor Halle en zal ook niet in Halle zelf opgelost kunnen worden", zegt Pieters.


"Het is fundamenteel dat er een federaal, Vlaams en lokaal beleid wordt gevoerd dat de alternatieve vervoersmiddelen meer promoot en het autorijden zoals de bedrijfswagens minder ondersteunt. De stad kan wel haar bijdrage leveren door verplaatsingen met de fiets voor de korte afstanden aantrekkelijker en vooral veilige te maken vooral in het verkeer tussen de woonwijken en de scholen. Tenslotte zou de realisatie van de ondertunneling van de A8 het sluipverkeer op een aantal gewestwegen naar beneden kunnen halen."

Veilige infrastructuur

N-VA wil ook inzetten op andere transportmiddelen. "Het fileprobleem in onze stad kunnen we alleen oplossen door op verschillende vervoermiddelen tegelijk in te zetten", zegt N-VA-lijsttrekker Jeroen Hofmans. "We willen alle vervoermiddelen een juiste plaats geven in het verkeer. Daarom willen we investeren in een veilige infrastructuur: meer en betere fietspaden en aangepaste schoolomgevingen." Bezoekers die met de wagen naar de stad komen parkeren bij voorkeur ondergronds of aan de stadsrand, met een vlotte verbinding naar het handelscentrum via het openbaar vervoer, fietsen of te voet. Om mensen te overtuigen om voor de fiets te kiezen, moeten we hier sterk op inzetten en gebruik maken van de aangeboden subsidies. Door meer in te zetten op fietspaden, veilige oversteekplaatsen en aangepaste fietssnelwegen willen we de veiligheid en het comfort van de fietsers verhogen."


Bij Groen willen ze een nieuw mobiliteitsplan opstellen voor Halle met als doel om de fietsers veiliger te laten voelen in het verkeer. "We moeten onze mobiliteitsvisie afstemmen op de toekomst en niet langer op het verleden", zegt lijsttrekker Bram Vandenbroecke.


"We pleiten voor een toekomstgericht mobiliteitsplan voor de hele stad. De VRT meldde eind augustus dat 30 procent van de verplaatsingen naar school met de fiets gebeurde. In het jaar 2000 was dat nog 40 procent. Veel mensen voelen zich onveilig en dat weerhoudt er hen van om de kroost met de fiets naar school te brengen Wij vinden dat dit gevoel deels terecht is. Verdere investeringen in veiligheid, de ontwikkeling van echte fietsroutes, systemen van autodelen op poten zetten en andere projecten moeten daar toe bijdragen. Maar er is nood aan gedurfde keuzes in een mobiliteitsplan voor onze stad. Ruimte voor fietsers creëren is meer dan wegmarkeringen op de rijweg aanbrengen. Het is wel belangrijk om de Hallenaren er tijdig en voldoende bij te betrekken." (BKH)

Lees meer