Het schepencollege dat vanaf 2019 Halle bestuurt: Dieuwertje Poté (CD&V), Christophe Merckx (CD&V), Peggy Massien (Sp.a), burgemeester Marc Snoeck (Sp.a), Pieter Busselot (CD&V), Bram Vandenbroecke (Groen), Marijke Ceunen (Groen) en Johan Servé (Sp.a).
Mozkito Het schepencollege dat vanaf 2019 Halle bestuurt: Dieuwertje Poté (CD&V), Christophe Merckx (CD&V), Peggy Massien (Sp.a), burgemeester Marc Snoeck (Sp.a), Pieter Busselot (CD&V), Bram Vandenbroecke (Groen), Marijke Ceunen (Groen) en Johan Servé (Sp.a).

Hallenaren mogen vaker hun zegje doen

Sp.a, CD&V en Groen stellen bestuursakkoord in Halle voor

Het nieuwe stadsbestuur wil de band met de inwoners versterken en belooft meteen meer inspraak. De Hallenaar zal zelfs de gemeenteraad kunnen toespreken. Dat blijkt ui de voorstelling van het bestuursakkoord van sp.a, CD&V en Groen.

Het bestuursakkoord zal in de komende weken nog voorgelegd worden aan de stadsdiensten zelf. “In september van volgend jaar moet deze basis in een uitgebreid strategisch meerjarenplan gegoten zijn”, zegt toekomstig burgemeester Marc Snoeck (sp.a). “Halle staat voor grote uitdagingen. Het bevolkingsaantal neemt toe, net als de verkeersdruk. Maar tegelijk is er ook de roep om een klimaatvriendelijke samenleving. Daarom hebben we een duidelijke missie.”

En die missie luidt als volgt: ‘Halle wil een duurzame, ‘slimme’ en mensvriendelijke stad zijn waar dienstverlening, bereikbaarheid, levenskwaliteit en verbondenheid centraal staan.’ Eén zin dus om samen te vatten waar het nieuwe bestuur in de komende jaren werk van wil maken.

Enkele thema’s zijn compleet nieuw. Zo wordt voor het eerst het idee van een ‘Smart City’ gelanceerd, een nieuwe bevoegdheid waar schepen Pieter Busselot (CD&V) mee aan de slag mag. “We willen informatie verzamelen om zo het leven in Halle te verbeteren”, klink het. “Aan de hand van informatica kan je heel breed gaan. Zo kunnen we uitzoeken welke parkings in de stad onderbenut worden. Eens dat in kaart gebracht is, kan je een routegeleidingssysteem uitzetten om zo bezoekers naar die lege parkeerplaatsen te leiden. En dat is maar één voorbeeld van wat een smart city kan zijn.”

Ook nieuwkomer Bram Vandenbroecke (Groen) krijgt een primeur. Hij mag zich de eerste schepen van — onder andere — Dierenwelzijn noemen. “We gaan onderzoeken of een verbod op kermisdieren mogelijk is”, zegt hij. “Maar ook nieuwe losloopweides voor honden zijn zeker bespreekbaar. Zelfs de inrichting van een dierenbegraafplaats moet kunnen.”

In het bestuursakkoord voorts ook veel aandacht voor de communicatie tussen stad en inwoners. Zo moet de Hallenaar over enkele jaren vlotter geholpen worden wanneer hij het stadhuis binnenstapt. Thuis zal hij nog meer documenten kunnen opvragen dan nu al het geval is, maar hij zal ook zijn eigen dossiers kunnen volgen. “We willen de inwoners ook meer inspraak geven”, zegt Marc Snoeck. “We willen bijvoorbeeld het interpellatierecht introduceren. Dat betekent dat mensen op de gemeenteraad zelf een voorstel kunnen voorleggen. Maar dat kan nog verder gaan, bijvoorbeeld door in bepaalde wijken groepen zelf ideeën te laten uitwerken die dan door de stad gefinancierd kunnen worden in de vorm van een burgerbegroting of een wijkbudget.”

De bevoegdheden van de schepenen in de nieuwe meerderheid:

• Burgemeester Marc Snoeck (sp.a): algemeen beleid, stadsplanning, veiligheid, integrale veiligheid, personeel, Vlaams beleid, cultuur en intergemeentelijke samenwerking.

• Eerste schepen Dieuwertje Poté (CD&V):  jeugd en onderwijs, financiën, juridische zaken, communicatie/participatie en dienstverlening.

• Tweede schepen Bram Vandenbroecke (Groen):  mobiliteit, openbaar groen (inclusief kerkhoven), dierenwelzijn, milieu, archief, streekmuseum, toerisme en erfgoed.

• Derde schepen Pieter Busselot (CD&V): sport, patrimonium, onroerend erfgoed, ICT, logistiek/aankoop, innovatie/smart city en landbouw.

• Vierde schepen Johan Servé (sp.a): openbare werken, afvalbeleid en lokale economie.

• Vijfde schepen Marijke Ceunen (Groen): duurzaamheid, ruimte en wonen, mondiaal beleid, sociale economie en sociaal woonbeleid.

• Zesde schepen Christophe Merckx (CD&V): burgerlijke stand en bevolking, bibliotheek, senioren, preventie, sociale projecten en evenementen/feestelijkheden.

• Toegevoegde schepen Peggy Massien (sp.a): voorzitster van het bijzonder comité sociale dienst, met bevoegdheden zorg en wettelijke en niet-verplichte hulpverlening.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer