Yousra Rifi en Pablo Hannon op de plaats waar de buurt een stationstuin wil aanleggen.
Foto Borgerhoff Yousra Rifi en Pablo Hannon op de plaats waar de buurt een stationstuin wil aanleggen.

Buurt pakt zelf stationsomgeving aan

ONDERNEMERS SLAAN NA BAMSTAT-PROJECT VERDER HANDEN IN MEKAAR

Met het Bamstat-project al enkele maanden achter de rug steken enkele ondernemers uit de buurt nu zelf de handen uit de mouwen om de stationsomgeving onder handen te nemen. Zo komt er onder meer een 'stationstuin'. "Als we aan anderen kunnen laten zien wat er mogelijk is, volgen ze ook wel", zegt Yousra Rifi van restaurant Tajine.

Met de criminaliteit in de buurt gaat het volgens de evaluatie van een jaar Voltha-plan voorzichtig de goede kant uit (566 processen-verbaal in 2016, versus 720 in 2015, red.) maar aan de omgeving is nog werk. Een nieuw stationsgebouw is nog steeds niet voor (over)morgen en hoewel stad en De Lijn het plein voor de deur gaan aanpakken, is de vernieuwing van de bredere wijk weer wat op een lager pitje komen te staan na het einde van de pop-ups tijdens het Bamstat-project. Yousra Rifi, die ten tijde van Bamstat een pop-up op het Stationsplein opende maar er ondertussen een vaste stek heeft, wil daar nu weer mee aanknopen. Ze slaat daarom de handen in mekaar met grafisch designer Pablo Hannon.


"Na Bamstat bleef er heel wat energie achter waar we mee aan de slag willen", zeggen de twee. "Het potentieel dat toen al werd aangetoond is er nog steeds en dat mag niet verloren gaan. We kenden mekaar al langer en wilden meteen heel wat doen maar de eerste bekommernis was dit restaurant ontwikkelen. Nu dat er staat, kunnen we verder en ons ook richten op andere buurtbewoners."


De volgende maanden willen ze dan ook heel wat initiatieven ondernemen. Zo wordt er vanaf eind volgende week via 'Open School' door allerhande creatievelingen nagedacht over het gebruik van openbare ruimtes, iets wat op termijn ideeën kan opleveren voor de buurt.

Halte 24

Meest tastbare project is voorlopig de aanleg van een 'stationstuin' op de stoep van restaurant Tajine. "Daarvoor slaan we de handen in mekaar met de jongeren van Halte 24 even verderop. Die bouwen we het weekend van de 22ste op. Bedoeling is een groene oase te creëeren met allerhande groenten, fruit, bomen en planten waar je iets kan eten of drinken maar ook gewoon als voorbijganger even kan gaan uitrusten. Het leuke is dat we de tuin ook doortrekken naar het terras van de naastgelegen frituur Anniek. De scheiding tussen onze panden was al verdwenen tijdens Bamstat, nu maken we er een geheel van."

Signaal

Een link met een buur is goed maar dat in de hele wijk doen gebeuren, is nog beter. Door hun eigen mini-Bamstat op poten te zetten, hopen Rifi en Hannon ook een signaal te geven naar andere handelaars en eigenaren in de stationsomgeving. "Door te laten zien wat er mogelijk is, kunnen we bij anderen hopelijk het nodige zelfvertrouwen kweken." Hannon heeft ook alvast een ideetje om de kant van de Bampslaan op te frissen. "Je hebt daar nu ondernemers die daar al jarenlang zitten maar nog altijd dezelfde gevel als twintig jaar geleden hebben. Laat ons daar wat creatieve geesten op loslaten die met een minimale kost dat kunnen opfrissen. Dat zet hen misschien aan op later wel ingrijpendere investeringen door te voeren."

Lees meer