2 Andy Olymph is levenslang gekluisterd aan een rolstoel omdat hij van een balkon van de vijfde verdieping sprong toen hij vluchtte voor de politie
Mine Dalemans Andy Olymph is levenslang gekluisterd aan een rolstoel omdat hij van een balkon van de vijfde verdieping sprong toen hij vluchtte voor de politie

Man die zwangere vriendin doodstak veroordeeld tot maximumstraf van 30 jaar cel

Hof weerhoudt geen enkele verzachtende omstandigheid voor dodelijke messteken

Andy Olymph (44) is door het hof van assisen in Tongeren veroordeeld tot dertig jaar cel: de maximumstraf voor doodslag en vijf jaar meer dan de straf die de openbare aanklager had gevorderd. Op 28 december 2015 stak de jaloerse Surinamer zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré (27) in hun Hasseltse flat dood met vijf messteken. “Geen enkele reden kan de dood van Naftaly vergoelijken. Zij had het recht haar leven te leiden zoals zij dat wilde,” motiveerde het hof.

Er was geen enkele verzachtende omstandigheid waar Andy Olymph volgens het hof kon op rekenen, al had de verdediging dat wel gevraagd. “De aard en de wijze van uitvoering van de feiten zijn dusdanig ernstig en gruwelijk dat de door verdediging aangehaalde feitelijkheden niet in verhouding staan met het geweld.” Het hof hield rekening met de persoonlijkheid van Olymph, de omstandigheden waarin de feiten gepleegd werden en het uitermate zwaar en dodelijk geweld. “Beschuldigde dient te beseffen dat geen enkele reden of overweging in zijn hoofd de dood van zijn partner kan verrechtvaardigen of vergoelijken. Naftaly had het volle recht haar leven vrij te kiezen zoals zij dat wilde.”

Meedogenloos afgemaakt

De maximumstraf van het hof was een stuk zwaarder dan de celstraf  van 25 jaar die openbare aanklager Björn Backx had gevorderd. “Hij heeft een 27-jarige vrouw op een bijzonder gewelddadige manier meedogenloos afgemaakt. Hoe kan men met een mes van zo’n kaliber in een ander mens steken, niet een maar meerdere keren, ik kan daar niet bij,” haalde de aanklager uit. Ook de reactie van Olymph na de feiten woog volgens  Backx zwaar door. “Hij ging zichzelf niet aangeven bij de politie, maar hij vluchtte en liep dagen met een mes rond tot hij bij een inval door de politie opgepakt werd.” De aanklager benadrukte dat de controledrang en jaloezie in de persoonlijkheid van Olymph doorslaggevend waren voor de feiten. Het slachtoffer trof zeker zelf geen enkele schuld. “Ze was een vrolijke vrouw, erg gesteld op haar kinderen, een liefhebster van rapmuziek. Uit geen enkele verklaring bleek dat ze met andere mannen omging, dat was alleen iets wat in het hoofd speelde van de achterdochtige Olymph. Zijn leeftijd, ongunstig strafblad en twijfelachtige spijtbetuiging, het weegt allemaal niet op op tegen de gruwel die Naftaly heeft moeten ondergaan,” motiveerde de aanklager zijn strafvordering.

2 Slachtoffer Naftaly Gorré.
Mine Dalemans Slachtoffer Naftaly Gorré.

Zichzelf gestraft

Jan Swennen, de advocaat van Andy Olymph, zag nochtans wel enkele redenen om de straf naar beneden te halen. “Natuurlijk heeft hij oprecht spijt. Het was heel vaak stil in de gevangenis als hij  zei ‘dit had nooit mogen gebeuren’. Hij heeft hier ook vergeving gevraagd aan de familie van het slachtoffer en hij weet dat hij ook zijn familie ten schande heeft gemaakt.” Swennen nuanceerde de houding van de Surinamer na de feiten. “Hij was in paniek toen hij zag wat hij gedaan had. Hij dronk reinigingsmiddel, nam pillen, hij walgde van zichzelf. En dan springt hij van het balkon. Eerst in Hasselt en dan in Veenendaal. Dat is zelfkastijding want het is evident dat hij daardoor dood had kunnen zijn.” Andy strafte zichzelf volgens de raadsman zwaar door zich levenslang te kluisteren aan zijn rolstoel. “Er is nog altijd een risico op amputatie van zijn been. Voor zijn uitlevering onderging hij in Nederland al acht operaties. Hij speelt geen komedie. Als leed een component is voor straf, dan heeft hij wel zijn deel gehad. Bij elke slag aan het wiel van zijn rolstoel zal hij zich de feiten blijven herinneren.” Hij sloot af met een berichtje dat Naftaly in mei 2015 zelf nog had gestuurd naar de moeder van de zoon van Andy, waar hij geen contact meer mee had. “Wat ik begrijp is dat er veel emotie in het spel is maar iedereen maakt fouten. Soms is het goed het verleden los te laten en te vergeten.”

Ik heb spijt dat de kinderen nu zonder moeder door het leven moeten door mij

Andy Olymph

Laatste woord

In zijn laatste woord sprak Andy Olymph eerst over zichzelf. Tot voorzitter Liesens hem uitdrukkelijk vroeg of hij niets wilde zeggen tegen de familie van het slachtoffer en haar kinderen, twee meisjes die nu zeven jaar oud zijn. “Ik heb spijt dat de kinderen nu zonder moeder door het leven moeten door mij. Ik zag Naftaly graag en heb haar dit nooit willen aandoen. Elke minuut als ik naar mezelf kijk en naar de foto’s van de kinderen weet ik, dit gaat nooit meer weg. Ik kan haar niet meer terugbrengen maar ik draag haar en de kinderen voor altijd in mijn hart. Aan de familie en aan de samenleving zeg ik sorry. Ik zal in de  toekomst geven wat ik kan aan de familie van Naftaly en de kinderen. Ik accepteer de straf die ik zal krijgen. Na deze straf krijg ik nog wel een straf van de heer en die zal nog erger zijn want ik heb mij onrein gemaakt.” De familie van het slachtoffer was vandaag niet aanwezig in de assisenzaal. Dat Olymph gisteren niet veroordeeld werd voor moord maar voor doodslag was voor hen een zware klap.

Zware straf voor zware feiten

Voorzitter Liesens richtte zich afsluitend tot de beschuldigde. “U hebt herhaaldelijk gezegd dat u uw straf zal aanvaarden. Dit is een zware straf omdat u zeer zware feiten hebt gepleegd. U zal een hele tijd in de gevangenis zitten. Gebruik die tijd om tot inzicht te komen in wat u gedaan heeft. Denk daarbij niet alleen aan uzelf maar ook aan uw kinderen en uw familie.”

Lees meer