Rioleringsprojecten krijgen Vlaams geld

Goed nieuws voor het gemeentebestuur: de Vlaamse overheid heeft beloofd om drie rioleringsdossiers te subsidiëren.


De kostprijs van het dossier Dekenstraat-Dorpsstraat-Molenstraat, dat in verschillende fasen wordt uitgevoerd, bedraagt 1,6 miljoen euro. De helft hiervan is voor rekening van het gemeentebestuur. De werken starten ten vroegste begin volgend jaar. Voor de dossiers Lusthofstraat en Zagerijstraat en Weg naar de Grauwe Steen is het de bedoeling om in de loop van 2018 beide dossiers te finaliseren. Ze worden geraamd op 2,2 miljoen euro. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,7 miljoen euro. (PVMB)

Lees meer