Zo ligt de gerenoveerde archeologische site er vandaag bij.
Foto Flamand Zo ligt de gerenoveerde archeologische site er vandaag bij.

Bayernwald heropent de deuren

ARCHEOLOGISCHE SITE WERD OPGEKNAPT VOOR 100-JARIGE HERDENKING MIJNENSLAG

De archeologische site Bayernwald in Wijtschate heropent vandaag, zaterdag, zijn deuren. De loopgraven, bunkers en mijnschachten kregen een grondige opknapbeurt met het oog op de 100-jarige herdenking van de Mijnenslag van 7 juni 1917 volgend jaar.

De archeologische site werd opgegraven in 2002-2003 en werd voor het eerst opengesteld voor het grote publiek in 2004. Destijds opteerde men ervoor om de loograven exact te reconstrueren zoals ze gevonden waren in houtbouw. Omdat de houtbouw door de jaren heen erg verrot is geraakt, was de site aan een dringende opsmuk toe. "Naast een volledige nieuwe inmeting en bijkomend historisch onderzoek zijn er ook een aantal nieuwe panelen aangebracht. Speciaal voor de heropening van zaterdag (vandaag, red.) zullen we de twee mijnschachten op de site voor de allereerste keer uitpompen en kijken welke diepte we halen. Een van de mijnschachten werd bovendien ontdekt helemaal op het einde van de renovatiewerken", vertelt Franky Bostyn, historicus en Bayernwald-autoriteit.

Belangrijkste herinnering

De restauratie gebeurde in het kader van de Mijnenslag. Volgend jaar zal de slag van 7 juni 1917 honderd jaar geleden plaatsgevonden hebben en dat wordt grootschalig herdacht in de streek. "Bayernwald is een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste herinnering die we hebben aan de Mijnenslag van 1917. De Duitsers hadden er een zodanig goed afweersysteem gebouwd onder de grond, dat de Britten er niet in slaagden om via tunnels de Duitsers te verjagen. Enkel dankzij een kunstmatige mijnontploffing, zo'n 500 meter verwijderd van Bayernwald, konden de Britten de Duitse oninneembare vesting onder de voet lopen. Die mijnontploffing zou in de geschiedenis enkel in kracht overtroffen worden door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki", gaat Franky verder.


Bayernwald hoopt nog vele jaren de vruchten te plukken van deze renovatie. "Per jaar krijgen wij zo'n 35 à 40.000 bezoekers over de vloer. We hopen dat dat aantal zal toenemen in de komende jaren", besluit Franky.

Lees meer