Veiliger verkeer aan rusthuizen en scholen

Houthulst heeft het SAVE-charter ondertekend. SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Een jaar lang zal de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen de gemeente begeleiden bij de opmaak van een plan rond verkeersveiligheid. Bij de twee woonzorgcentra en de scholen in de centra van Houthulst en Merkem worden veilige wandelroutes uitgestippeld. Daarvoor zal de gemeente drempels verlagen, losse tegels vastleggen en veilige oversteekplaatsen maken. Daarnaast maakt Houthulst de schoolomgevingen zichtbaarder en zet het de zone 30 extra in de kijker.

Lees meer