Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen helpt gemeente

De gemeenteraad van Houthulst heeft het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) goedgekeurd. "We engageren ons hiermee om werk te maken van verkeersveiligheid", zegt schepen van Mobiliteit Tessa Vandewalle (CD&V). "SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. De vzw OVK zal ons een jaar begeleiden bij de opmaak van een actieplan. We zetten ons nu al in. In de Terreststraat leggen we twee veilige overgangen met zebrapaden aan. Vanaf september zullen we per deelgemeente en schoolomgeving een inspraakmoment organiseren. Daarna bevragen we de verschillende adviesraden. Met al die informatie zullen we dan een plan opmaken." (GUS)

Lees meer