Franky Bostyn heeft het in zijn nieuwste boek 'Waterloo, 1815' vooral over de rol van de achtduizend Belgen die mee vochten.
Foto Flamand Franky Bostyn heeft het in zijn nieuwste boek 'Waterloo, 1815' vooral over de rol van de achtduizend Belgen die mee vochten.

"Broers moesten plots tegen elkaar vechten"

HISTORICUS FRANKY BOSTYN BELICHT ROL VAN BELGEN IN SLAG BIJ WATERLOO

Tweehonderd jaar na de Slag bij Waterloo brengen Luc De Vos, Dave Warnier en Ieperling Franky Bostyn het boek 'Waterloo, 1815' uit. Ze hebben daarbij vooral aandacht voor de achtduizend Belgen die aan de slag deelnamen. "Veel mensen weten niet eens dat er Belgen mee vochten", vertelt historicus Franky Bostyn.

Franky Bostyn, oud-conservator van het Memorial Museum Passchendaele 1917, hield zich de voorbije jaren vooral bezig met het ontrafelen van de verhalen rond de Eerste Wereldoorlog. "Er is in de jaren voor de start van de herdenking en in 2014 zo veel aandacht geweest voor de Eerste Wereldoorlog dat je bijna kunt spreken van een hype. Als kenner van militaire geschiedenis is dat voor mij ook altijd de grootste focus geweest. Het was dus wel een verademing om eens met een andere onderwerp bezig te zijn", geeft Bostyn toe. "En toch... hoe verschillend de twee onderwerpen ook zijn, je hebt de kennis over de Slag bij Waterloo en de gebeurtenissen die er aan vooraf gingen nodig om de Eerste Wereldoorlog te snappen."

Modern bestuur

Voor heel wat Belgen blijft de Slag bij Waterloo bovendien een wat onbekende slag. "Nochtans is het een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. Er komt met de slag een einde aan de Franse tijd waarin Napoleon de basis heeft gelegd voor het moderne bestuur. Hij voerde gemeentes en provincies in, zorgde voor een uniform wetboek, de scheiding van kerk en staat én voor de scheiding der machten", weet de Ieperse historicus. "Anderszijds trok Napoleon voor zijn droom van Europese eenmaking voortdurend op oorlogspad. Daarbij kwamen 3,5 miljoen mensen om in vijftien jaar. De Slag bij Waterloo vormt het sluitstuk voor dit alles."


Dat er ook heel wat Belgen op het slagveld stonden, is voor veel mensen minder bekend. "Het gaat om een beperkte groep van achtduizend Belgen op een kwart miljoen soldaten die die dag ten strijde trokken. Bovendien stonden ze verdeeld aan beide zijden van het slagveld", legt Bostyn uit.

Vijanden

"De meeste soldaten van Napoleon waren beroepsoldaten. Toen hij een eerste keer verbannen werd naar Elba vond een deel van hen er niets beter op dan zich aan te sluiten bij de troepen van Prins Willem van Oranje-Nassau. Tegen de tijd dat de Slag bij Waterloo zich voltrok, vochten er vierduizend Belgen aan de kant van de zevende coalitie, met onder andere de Nederlanden, en vierduizend Belgen aan de kant van Napoleon en Frankrijk. Mannen die altijd samen hadden gestreden, soms zelfs broers, moesten het nu tegen elkaar opnemen. In het boek focussen we dan ook op dit Belgische verhaal", besluit Bostyn.


Wie meer wil weten over deze veldslag en de rol die de Belgen hierin speelden, kan het boek Waterloo, 1815 nu vinden in de betere boekhandel. Naast heel wat nieuwe informatie bevat het boek, dat 240 pagina's telt, ook een pak nieuwe kaarten en plannen van de militaire bewegingen tijdens de slag.

Lees meer