2 Op deze NMBS-site bevond zich vroeger het goederenstation. Toen lag er een bundel van twaalf sporen.
Eric Flamand Op deze NMBS-site bevond zich vroeger het goederenstation. Toen lag er een bundel van twaalf sporen.

Nieuw stadsdeel op grond NMBS

STAD KOOPT 4,3 HECTARE VOOR WONINGEN, GROEN EN FIETSPADEN

Woningen, groen, fietsverbindingen en eventueel kleinhandel: dat plant de stad Ieper op een grote site van de NMBS. De stad koopt de 4,3 hectare grond aan voor 1.891.000 euro. "Zo maken we de weg vrij voor een nieuw stadsdeel vlak bij de vestingen", zegt burgemeester Jan Durnez.

De gemeenteraad van Ieper boog zich gisteravond over de aankoop van de 4,3 hectare grond die nu nog eigendom is van de NMBS. Het gaat om de zone tussen de binnenstad, het station, de legerkazerne en de Kemmelseweg. "Op het terrein bevond zich vroeger het goederenstation en lag er een bundel van twaalf sporen", verduidelijkt burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Een beperkt deel huurden we al van de Belgische spoorwegen om als busparking te gebruiken." De stad had in 2017 al de gronden van de vroegere suikerfabriek, kant Kemmelseweg verworven. "Toen ging het om een kleine 4 hectare. Eerder kochten we op hetzelfde terrein al het natuurgebied De Triangel aan. Met het nieuwe stuk erbij komen we in het bezit van bijna 10 hectare grond. Ter vergelijking, het gebied dat binnen de vestingen ligt, is 95 hectare groot."

2 Burgemeester Jan Durnez op het terrein.
Eric Flamand Burgemeester Jan Durnez op het terrein.

Masterplan

"De onderhandelingen hebben veel energie gekost, maar we dat hadden we ervoor over", vervolgt de burgemeester. "Het terrein is in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad opgenomen als een prioritaire zone voor 'strategische' stadsuitbreiding vlak bij het centrum. De site kan op termijn worden ingevuld met woongelegenheden, groen, fiets- en voetgangersverbindingen, ontspanningsmogelijkheden en eventueel kleinere bedrijvigheid. Daarvoor moet de bestemming van de gronden wel worden gewijzigd door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De gronden zijn immers nu nog spoorgebonden." Het stadsbestuur wil daarna een masterplan opmaken en op basis daarvan een nieuw RUP uittekenen.

Kmo's

Oppositielid Emmily Talpe (Open Ieper) reageert gematigd positief. "De gronden zijn uniek gelegen, de aankoop biedt heel wat opportuniteiten", stelt Talpe.


"Het blijft koffiedik kijken wat de toekomstige bestemming zal worden. Tussen de regels door mikt het bestuur op woongebied, maar het wordt vooral wachten op de toekomst van de nabijgelegen kazerne. De eerste jaren zal er daar dus weinig bewegen. De prijs is ook niet mals, maar Ieper zat dan ook niet in een sterke onderhandelingspositie. De NMBS is niet blind voor de gretigheid van de lokale overheid om gronden te verwerven." Bij sp.a pleiten ze dan weer voor 'handelsactiviteiten met een zacht karakter'. "De stad heeft hoge nood aan nieuwe bedrijventerreinen en wellicht biedt de spoorzone een oplossing", zegt raadslid Philip Bolle. "Een deel van het terrein is volgens ons onaantrekkelijk als woongebied, maar meer geschikt voor bedrijvigheid. Geen industrie, maar commercieel en kmo-gericht."

Lees meer