Stad ondertekent SAVE-charter

Het stadsbestuur heeft het SAVE-charter (Samen Actief voor Veilig Verkeer) ondertekend. Dat is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen om de verkeersveiligheid te verhogen.


Zij voeren samen strijd voor een betere verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Ieper geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.


Een jaar lang zal de stad begeleiding krijgen van OVK om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. Daarin zit onder meer een analyse vervat van de verkeersongevallen met zwakke weggebruikers, een structureel overleg met de scholen en er wordt een schoolroutekaart opgemaakt en werk gemaakt van meer verkeerseducatie in scholen.


Het plan zal ook concrete maatregelen omvatten van de stad om de verkeersveiligheid in de eigen stad te verbeteren. (BLI)

Lees meer