De Victor Veilig-poppen kleuren vanaf nu de schoolomgevingen in Kapelle.
Foto Lukas De Victor Veilig-poppen kleuren vanaf nu de schoolomgevingen in Kapelle.

Schepencollege koopt 'Victor Veilig'-poppen

Op aanraden van de kindergemeenteraad heeft het schepencollege tien poppen van 'Victor Veilig' gekocht. De scholen engageren zich om de poppen op de drukste momenten op straat aan de schoolpoorten te plaatsen.

De kindergemeenteraad is bezorgd om de veiligheid van kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan. Samen met het schepencollege werd naar oplossingen gezocht, waarna beslist werd om Victor Veilig te introduceren rond de scholen en buitenschoolse kinderopvang. Het gemeentebestuur kocht dan ook tien poppen aan en stelt ze ter beschikking van de scholen in de gemeente.


Deze week overhandigden jeugdschepen Freddy De Ruysscher (sp.a) en burgemeester Edward De Wit (CD&V) de Victor Veilig-poppen aan de schooldirecties. Die engageren zich om de poppen op de drukste momenten op straat aan de schoolpoorten te plaatsen.

Sportweken

Victor Veilig zal daarnaast ook tijdens schoolvakanties ingezet worden op plaatsen waar de gemeentelijke sportweken en speelpleinwerking georganiseerd worden.


(RDK)

Lees meer