Charter voor meer verkeersveiligheid

Kapellen en Stabroek ondertekenden samen het SAVE-charter, kort voor 'Samen Actief voor Veilig Verkeer'. Het is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Het charter voor de weggebruiker bestaat uit zeven gedragsregels, specifiek voor de veiligheid van kinderen en jongeren. Het moet chauffeurs aansporen tot meer voorzichtigheid. Daarvoor werken beide gemeenten een actieplan uit, waarbij gevaarlijke punten worden aangepakt. Bovendien zullen beide gemeenten hun mobiliteitsbeleid afstemmen op kinderen en jongeren en plaatsen waar ze vertoeven systematisch veiliger maken. Stabroek en Kapellen maken deel uit van de Politiezone Noord. (FSE)

Lees meer