De kerk van Waanrode blijft, net als die van Landen, de centrale kerk voor erediensten en vieringen. Maar wat met de andere kerken?
Bollen De kerk van Waanrode blijft, net als die van Landen, de centrale kerk voor erediensten en vieringen. Maar wat met de andere kerken?

Concreet plan voor kerken zonder vieringen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KORTENAKEN

De centrale kerkraad werkte hard aan de opmaak van het kerkenplan, dat recent ook goedgekeurd werd door de gemeenteraad. De kerk van Kortenaken blijft de centrale kerk voor erediensten en vieringen, net als de kerk van Waanrode. Maar wat met de rest?

"Uiteraard zijn wij akkoord met het zoeken naar een andere bestemming voor de kerken van Ransberg, Kersbeek, Miskom en Hoeleden", zegt N-VA schepen Niels Willems. "De gebouwen zijn tenslotte zeer duur in onderhoud en aangezien er toch geen vieringen meer gehouden worden na 2020, is een andere bestemming noodzakelijk. Die moet onderzocht worden in overleg met de bewoners, het Agentschap Onroerend Erfgoed en een gespecialiseerd ontwerpbureau. Een idee van ons is om er in samenwerking met de op te richten middenstandsraad een maandelijkse streekmarkt in te organiseren. Hier kunnen zowel de lokale zelfstandigen hun producten in de kijker zetten als de gebruikelijke marktkramers."


"Een van de taken van de kerk is mensen samenbrengen en dit moet zo blijven", zegt Griet Vandewijngaerden van sp.a. "De meeste kerken zijn omringd door een begraafplaats. Dit maakt het qua herbestemming niet altijd makkelijk. Overleg met de bestuurders, maar ook met gebruikers, verenigingen en adviesraden is zeker nodig."


"Onze fractie is voorstander om het kerkenplan zo snel mogelijk te officialiseren", aldus Stefaan Devos (CD&V). "Hiervoor moeten we in overleg gaan met de gebruikers, in dit geval KANA Kortenaken. Kerken die niet meer in gebruik zijn voor de eredienst, mogen zeker een andere bestemming krijgen, maar om nu al te gaan zeggen welke, is te voorbarig."


"Ieder voorstel moet respect hebben voor de graven die rond de kerk aanwezig zijn, het uitzicht van de betreffende kerk behouden, passen binnen de omgeving en de steun krijgen van de lokale bevolking", meent burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld). "Als aan al deze factoren voldaan is, kan een kerk een nieuwe bestemming krijgen. De kerk van Miskom heeft met het museum al een andere mooie bestemming gekregen, die voldoet aan alle criteria. Een ander idee kan zijn om een kerk om te vormen tot een overdekte begraafplaats voor urnen." (VDT)

Lees meer