De leden van Okra moeten op zoek naar een andere zaal, nu er geen activiteiten meer georganiseerd mogen worden in 't Germaantje in Miskom.
Foto Bollen De leden van Okra moeten op zoek naar een andere zaal, nu er geen activiteiten meer georganiseerd mogen worden in 't Germaantje in Miskom.

Parochiezaal is niet brandveilig

OKRA MISKOM MOET OP ZOEK NAAR EEN ANDER ONDERKOMEN

Parochiezaal 't Germaantje in Miskom is brandonveilig verklaard na een negatief verslag van de brandweer. Het Dekenaat Diest, dat eigenaar is van de zaal, liet weten dat het financieel onmogelijk is om het pand weer in orde te maken. De exploitatie wordt dan ook stopgezet. Slecht nieuws voor de mensen van Okra Miskom, want zij maakten elke maand gebruik van het zaaltje.

Het was gemeenteraadslid Tuur Maris (CD&V) die de slechte toestand van parochiezaal 't Germaantje in Miskom onder de aandacht bracht op de jongste gemeenteraad. "De zaal is in bijzonder slechte staat. De elektriciteit laat het afweten en het regent er voortdurend binnen."


De brandweer bracht een bezoek aan de zaal en onderwierp hem aan een grondige controle. De zaal kreeg een negatief advies. Daardoor mogen er geen activiteiten meer plaatsvinden in de zaal. "Dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor Okra Miskom", zeggen voorzitter en secretaris Jef en Frans Maris. "Elke eerste woensdag van de maand kwamen we hier met een veertigtal mensen van Okra samen voor een gezellige namiddag, met een potje kaarten en koffie en taart. Dat zijn vooral oudere mensen, rond de 80 jaar. Hen overtuigen om naar een andere zaal in Kortenaken te gaan, is niet evident, omdat zij erg gebonden zijn aan hun dorp."

Zoeken naar oplossing

Okra Miskom wil haar werking dan ook graag verder zetten in eigen dorp. "Dinsdagavond zitten we samen met het gemeentebestuur om samen naar een oplossing te zoeken", zeggen Jef en Frans. "We nemen het gemeentebestuur absoluut niets kwalijk, want tenslotte is het een beslissing van het Dekenaat Diest. We zijn het bestuur dan ook dankbaar dat het mee wil zoeken naar een oplossing. Mogelijks zouden we terecht kunnen in een zaaltje naast het OCMW-gebouw, maar dat is dus nog niet zeker."


Parochiezaal 't Germaantje werd in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd door mensen van het dorp Miskom.

Bezetting afgenomen

"Zij bouwden de zaal omdat zij nood hadden aan een ontmoetingsruimte", zegt raadslid Tuur Maris. "Later kwam het pand in handen van het dekenaat Diest. Jarenlang werd de zaal druk gebruikt door de verenigingen van Miskom, maar sinds de komst van de nieuwe, moderne zalen in Kortenaken, is de bezetting van deze zaal sterk afgenomen. Al had dat uiteraard ook te maken met de slechte staat waarin de zaal zich de jongste tijd bevond."

Lees meer